Den kraftiga stormvinden har orsakat elavbrott

(uppdaterad 27.9. kl. 14.35)

Felen orsakade av stormen har huvudsakligen reparerats, 21 kunder är fortfarande utan elektricitet.  De återstående felen repareras under dagens lopp. Arbetet med att reparera skador som stormen har förorsakat i eldistributionsnätet fortsätter.

Om du upptäcker ett träd som fallit över en ellinje tag kontakt med Vasa Elnäts felanmälan, telefon 06 324 5710. Du kan också skicka anmälan till avbrott@vasaelnat.fi

Observera att man inte får vidröra träd som blåst omkull och inte heller själv påbörja röjningen. Av säkerhetsskäl får endast yrkesmän utföra röjnings- och reparationsarbeten. Säkerhetsavståndet till ett träd på ellinjen bör vara 20 meter.

(uppdaterad 27.9. kl. 8.50)

Sedan det har ljusnat har reparationsarbetena framskridit.  För tillfället är ca 700 kunder utan ström. Alla våra kunder beräknas få elektriciteten tillbaka under förmiddagens lopp. Enligt väderprognosen kommer det att fortsätta att blåsa hårt ända till torsdag eftermiddag, vilket kan förorsaka  mera elavbrott.

(uppdaterad 27.9. kl. 06.40)

Den kraftiga vinden har blåst hela natten och fällt mera träd på ellinjer. Som mest har varit nästan 3 000 Vasa Elnäts kunder utan elektricitet. För tillfället är ca 1 000 kunder utan ström. Felreparationer i elnätet pågår.

(uppdaterad 26.9. kl. 22.30)

Reparationer i elnätet pågår och för tillfället är ca 600 kunder utan elektricitet. Utan elektricitet är fortfarande också 142 fritidsbostäder i Gerby skärgård i Vasa. Felreparationen i skärgården dröjer på grund av sjögången och uppskattas bli åtgärdad på torsdagen.

(Publicerad 26.9. kl. 20.45)

Mycket kraftiga vindbyar har fällt träd på ellinjer onsdagen 26.9. från kl. 18.30 och orsakat elavbrott i olika delar av vårt distributionsområde. Som mest har varit 1 825 kunder utan elektricitet. Reparationsarbetet pågår.

Om du upptäcker ett träd som fallit över en ellinje tag kontakt med Vasa Elnäts felanmälan, telefon 06 324 5710. Du kan också skicka anmälan till avbrott@vasaelnat.fi

Observera att man inte får vidröra träd som blåst omkull och inte heller själv påbörja röjningen. Av säkerhetsskäl får endast yrkesmän utföra röjnings- och reparationsarbeten. Säkerhetsavståndet till ett träd på ellinjen bör vara 20 meter.

Våra kunder kan följa situationen på avbrottskartan.

 

Dela