Hårda vindar orsakar elavbrott inom Vasa Elnäts område

Uppdatering 8.7 kl. 15.40: Störningar som orsakats av stormen är nu åtgärdade och elen är påkopplad till alla kunder som varit utan el. 

Nattens hårda och byiga vindar har orsakat elavbrott på Vasa Elnäts område och som mest har ca.1800 kunder varit utan el. Sundom och Vasa skärgård har varit värst drabbade av elavbrotten.

Reparationsarbetet i elnätet har pågått hela natten. Vissa områden i skärgården har under natten lämnats oreparerade med tanke på montörernas säkerhet.

För tillfället (kl. 8.50) är 785 kunder fortfarande utan el. Dessa, är med några få undantag, fritidsbostäder. Vi uppskattar att vi kommer att få elen påkopplad till samtliga kunder under dagens lopp.

Man får inte röra i träd som har fallit och inte heller själv påbörja röjningen. Både röjnings- och reparationsarbeten är ur säkerhetssynpunkt arbeten som ska utföras av yrkesmän. Ta kontakt med Vasa Elnäts felanmälan, tfn 06 324 5710 eller gör din felanmälan med Vasa Elektriska-appen. Säkerhetsavståndet till ett träd på ellinjen bör vara 20 meter. 

Våra kunder kan följa situationen på avbrottskartan.