Inom Vasa Elnät har Korsnäs flest solpaneler i förhållande till invånarantal

Vårsolen får många egnahemsägare att blicka upp mot hustaket. De konsumenter som hade egen el att sälja tjänade på fjolårets höga elpriser. Att installera solpaneler var ändå populärt redan innan år 2022 och prisernas uppgång. Inom Vasa Elnäts området syns populariteten bland annat i Korsnäs.

För ett år sedan uppskattade Vasa Elnät att andelen förbrukningsplatser med egen produktion vid slutet av år 2022 skulle uppgå till cirka två procent av områdets elanslutningar. Uppskattningen var i underkant.

– I slutet av fjolåret producerades det solel vid mer än tre procent av alla våra elanslutningar, berättar specialsakkunnig Ari Salo.

Elproduktion i mindre skala finns sammanlagt vid över 1 200 förbrukningsplatser inom Vasa Elnät. I år har registreringstakten varit cirka 40 nya förbrukningsplatser med egen produktion i månaden.

– När man ser på Vasa Elnäts område på basen av invånarantal så har Korsnäs flest solenergisystem per invånare.

– Betraktar man siffrorna på postanstaltnivå så är det postnummer 66400 (Laihela) som vinner racet.

TOP-5 över flest enskilda förbrukningsplatser med egen produktion inom Vasa Elnät
1. Vasa
2. Korsholm
3. Laihela
4. Malax
5. Vörå

TOP-5 över flest förbrukningsplatser med egen produktion enligt postanstalt inom Vasa Elnät

1. 66400
2. 65280
3. 65410
4. 65610
5. 65300

Kunder med egen elproduktion förväntas bli ännu vanligare. Från början av året har det blivit möjligt för till exempel husbolag att grunda egna energigemenskaper och på så sätt dra mer nytta av egenproducerad solenergi i hela husets förbrukning.

Läs mer om energigemenskaper: www.vasaelnat.fi/energigemenskap