Jarmo Leppinen har utnämnts till VD för Vasa Elnät från 1.5

Jarmo Leppinen från Laihela har utnämnts till Vasa Elnäts verkställande direktör.

Jarmo Leppinen är ingenjör inom elteknik och tar över positionen från den 1 maj när nuvarande VD:n Juha Rintamäki går över till en annan arbetsgivares tjänst. Leppinen har de senaste fyra åren haft posten som planeringschef vid Vasa Elnät.