Kraftiga vindar har orsakat elavbrott

(uppdaterad 9.2.23 kl. 15:34) Elen är nu återställd till samtliga kunder.

(publicerad 9.2.23 kl. 08:02) Kraftiga vindbyar har fällt träd på ellinjer och orsakat elavbrott i olika delar av vårt distributionsområde. De första felen dök upp onsdag 8.2 23:20. Som mest har 2793 kunder i Korsholm och Vasa varit utan el. För tillfället är 776 kunder utan el.

Man får inte röra i träd som har fallit och inte heller själv börja röjningen. Både röjnings och reparationsarbetena är ur säkerhetssynpunkt arbete av en yrkesman. Ta kontakt med Vasa Elnäts felanmälan, tfn 06 324 5710. Säkerhetsavståndet till ett träd på ellinjen bör vara 20 meter.

Våra kunder kan följa situationen på avbrottskartan.