Landskapet förändras i Laihela: mer än 600 elstolpar nedmonteras när elnätet kablas

I byn Hulmi, Laihela, har grävarbeten för att kabla elnätet påbörjats. Cirka 16 kilometer elledning grävs ner i jorden som en del av Vasa Elnäts projekt. Grävarbetet ska enligt planerna vara slutfört i augusti. Också i byn Ylipää i Laihela ska elnätet kablas på en sträcka om 35 kilometer. Arbetet i Ylipää startar i början av mars.

Så kallat vädersäkert elnät byggs för att förbättra distributionssäkerheten. Effekterna av kablingen syns å andra sidan också i landskapet; i Hulmi och Ylipää plockas sammanlagt över 600 trästolpar ner.

Kablingsprojektens värde uppgår i Laihela till cirka två och en halv miljon euro. Voimatel Oy är huvudentreprenör. Sammanlagt investerar Vasa Elnät år 2020 cirka 13 miljoner euro i att förbättra elnätet inom sitt distributionsområde.

Planerade och pågående nätarbeten inom Vasa Elnäts område kan ses på adressen
tyot.vaasansahkoverkko.fi/sv

Dela