Närmare 600 reflexflaggor för fåglarnas säkerhet

Att hänga upp reflexflaggor i luftledningarna har konstaterats att vara ett effektivt sätt att hindra fåglar från att krocka med ledningarna. Vasa Elnät hänger upp reflexflaggor årligen. Reflexflaggorna placeras runtom distributionsområdet på ställen där man märkt att kollisioner sker mest.

‒ I år installerar vi 550 reflexflaggor sammanlagt på en 7 kilometer lång sträcka. Arbetet är i god fart och vi kommer att få det klart inom april, säger Vasa Elnäts underhållsplanerare Marko Hakamäki.

Att hindra fåglar från att flyga in i elledningarna är en viktig del av Vasa Elnäts miljöansvar. Reflexflaggor som fladdrar i vinden är lättare att upptäcka för fåglarna än bollarna som förr användes i samma syfte.

‒ Kollisionerna kan enligt forskningarna minska med upp till 60 procent tack vare reflexflaggorna. Också fågelbeskyddare rekommenderar dem.

Problemets omfattning varierar årligen. Situationen påverkas till exempel av fåglarnas flygrutter, mängden fåglar, översvämningsläget och om fåglarnas föda frusit på åkrarna.

‒ Vi gör vårt bästa i att skydda fåglarna från dessa olyckor. När kollisionerna minskar, minskar också elavbrotten.