Nytt verksamhetssätt: Elen kan påkopplas utan dröjsmål när den behövs vid husbygget

Vasa Elnät körde år 2020 igång ett försök där mätcentralen installerades färdigt vid tomtgränsen i samband med byggnad av kommunalteknik. Försöket leder nu till ett nytt tillvägagångssätt. Det nya verksamhetssättet underlättar byggprocessen och sparar husbyggarens pengar vid cirka 100 byggplatser per år.

Vasa Elnät testade först verksamhetssättet på det nya bostadsområdet Vaalila i Laihela. Erfarenheterna var genomgående positiva.

– Försöket visade att vi på det här sättet kan röja undan ett flertal mellansteg i byggprocessen ur husbyggarens synvinkel. På det här sättet kan man börja använda elen med en gång när man behöver den, berättar Vasa Elnäts planeringschef Jarmo Leppinen.

– Kunden behöver med andra ord inte skaffa en mätcentral eller separat beställa el till byggplatsen, eftersom centralen står klar vid tomtgränsen. Om bara alla avtal är gjorda så kan vi när som helst koppla på elen på distans.

När arbetet vid husbygget har kommit så långt att kundens elentreprenör kan påbörja sitt arbete, behövs ingen separat beställning av inkoppling, utan elarbetet från mätcentralen och framåt kan fortskrida helt enligt behov.

Såväl husbyggare som elentreprenörer har gett försöket positiv respons. En färdig mätcentral har sparat både tid och pengar för alla parter – även för Vasa Elnät, som levererar mätcentralen utan tilläggskostnad.

– Kunderfarenheten har ju förbättrats oerhört mycket tack vare ändringen. Alla är nöjda när byggarbetet framskrider snabbare, till en lägre kostnad och tryggare än tidigare.

Verksamhetssättet är ibruk inom Vasa Elnäts distributionsområde på nya bostadsområden samt vid nya anslutningar till elnätet inom stadsplaneområdet.

Mätcentralen inkluderas i anslutningar av en storlek på 3 x 25 A–3 x 50 A i sådana delar av elnätet som byggs efter årsskiftet.