Reparationer av elnätet pågår – en del hushåll kan förbli utan el i flera dygn

”Den värsta stormen någonsin på Vasa Elnäts distributionsområde.” Så beskriver driftchef Petter Södergran på Vasa Elnät situationen, som orsakade att mer än 14 000 kunder inom elnätsbolagets område var utan el när det var som värst.

Reparationerna av elnätet fortsätter och fel åtgärdas så snabbt som möjligt.

– För tillfället är nästan 6 900 kunder utan el. Vi uppskattar att en del av våra kunder kommer att vara utan el i upp till flera dygn.

Petter Södergran beklagar situationen. En storm av denna kaliber orsakar så många fel i distributionen att det tar lång tid att reparera dem alla.

– Alla reparationer är viktiga. Vi försöker först reparera fel som orsakar skador på ett större område med många elanvändare.

– Alla fel har antagligen ännu inte hittats, därför är det viktigt att våra kunder rapporterar om t.ex. träd som fallit på elledningar.

Felanmälan

Vasa Elnät rekommenderar att felen rings in till bolagets linje för felanmälan, 06 324 5710. Eftersom många ringer så kan det vara svårt att komma igenom. Då kan man skicka e-post till avbrott@vasaelnat.fi eller fylla i blanketten på www.vasaelnat.fi/anmal.

Rör inte träd som fallit på en elledning

Det är främst träd som fallit över elledningar som orsakat de många felen runtom i distributionsområdet. Man ska inte vidröra träd som blåst omkull och inte heller själv påbörja röjningen. Säkerhetsavståndet till ett träd på ellinjen är 20 meter.

 

Läget i realtid på kartan: Se ingångssidan

Felanmälningar: 06 324 5710 eller avbrott@vasaelnat.fi eller www.vasaelnat.fi/anmal

 

Dela