Sjökabel hjälper bevara skärgårdslandskap i Sundom

Under sommaren har det varit liv och rörelse i Sundom skärgård, Vasa. Sammanlagt har cirka en och en halv kilometer sjökabel lagts på havsbotten med hjälp av grävmaskin från en flotte.

Det krävande projektet är en fortsättning på förbättringen av elnätet i Solf, som startade i fjol. Målsättningen är att förbättra leveranssäkerheten i elnätet för kring 1 300 av Vasa Elnäts kunder. Tack vare att den nödvändiga linjen byggs som sjökabel förblir skärgårdslandskapet oförändrat.

Bild: Vasa Elnät

Kabelläggning i skärgården är ett noggrant arbete.

– Där havsdjupet är mindre än två meter grävs kabeln ner med grävmaskin, berättar Vasa Elnäts verkställande direktör Juha Rintamäki.

–  Med hjälp av GPS är det enkelt att hålla koll på djupet, och samma anordning är också till stor nytta när kabeln läggs i det grävda kabeldiket.

Att förlägga sjökabel är på många sätt ett mer krävande arbete än på torra land.

– En sjökabel är mer robust än en jordkabel och väger sju kilo per meter. Att skarva en sjökabel när kabeltrumman är tom är ett tidskrävande arbetsmoment.

I Sundom läggs sammanlagt nästan 20 kilometer kabel, varav en och en halv kilometer utgörs av sjökabeln över Kantfjärden. På fastlandet byggs en transformatorstation försedd med automation, och samtidigt möjliggörs fjärrstyrning av elnätet för att begränsa felområdet vid elavbrott. Sjökabeln fungerar även som reservförbindelse till exempel vid underhållsarbeten.

– Det här arbetet påverkar vardagen för cirka 1 300 av våra kunder genom att förkorta eventuella elavbrott, berättar Rintamäki.

Projektets totala kostnader uppgår till cirka 900 000 euro. Entreprenör för projektet är Voimatel Oy.

Dela