Snölast och hårda vindar har orsakat avbrott

(Publicerat 28.11 kl. 8.25)

Snölast och hårda vindar har orsakat avbrott i elnäytet. Som mest var ca 1 100 kunder utan el under natten, främst i Sundom och Malax skärgård.

Reparationer har gjorts hela natten och arbetet fortsätter längs med dagen.

Man får inte röra i träd som har fallit och inte heller själv påbörja röjningen. Både röjnings- och reparationsarbeten är ur säkerhetssynpunkt arbeten som ska utföras av yrkesmän. Ta kontakt med Vasa Elnäts felanmälan, tfn 06 324 5710 eller gör din felanmälan med Vasa Elektriska-appen. Säkerhetsavståndet till ett träd på ellinjen bör vara 20 meter. 

Våra kunder kan följa situationen på avbrottskartan.