Stormen har orsakat elavbrott

(uppdaterad 2.1 kl. 12.55) Reparationerna av elnätet fortsätter. För tillfället är ca 7 000 kunder utan el. Vi uppskattar att en del av våra kunder kommer att vara utan el i upp till flera dygn.

Om du upptäcker ett träd som fallit över en ellinje tag kontakt med Vasa Elnäts felanmälan, telefon 06 324 5710.

Observera att man inte får vidröra träd som blåst omkull och inte heller själv påbörja röjningen. Av säkerhetsskäl får endast yrkesmän utföra röjnings- och reparationsarbeten. Säkerhetsavståndet till ett träd på ellinjen bör vara 20 meter.

(uppdaterad 2.1 kl. 8) Den kraftiga vinden blåste hela natten och fällde mera träd på ellinjer. Som mest har varit över 14 000 Vasa Elnäts kunder utan elektricitet. För tillfället är ca 9 000 kunder utan ström. Felreparationer i elnätet fortsätter.

(uppdaterad 1.1 kl. 23) Stormen har orsakat flera elavbrott och för tillfället är över 7 000 kunder utan el. Felreparationen dröjer på grund av mörkret och vinden som är farligt hård.  Det faller hela tiden mera träd på ellinjerna och kunderna uppmanas att förbereda sig på långvariga elavbrott.

(publicerad 1.1 kl. 21.30) Mycket kraftiga vindbyar har fällt träd på ellinjer och orsakat elavbrott i olika delar av vårt distributionsområde tisdagen 1.1. från kl. 18.10. Som mest har varit 2 013 kunder utan elektricitet. Reparationer i elnätet pågår och för tillfället är ca 1 300 kunder utan elektricitet. Felreparationen i Vasa skärgården dröjer på grund av sjögången och uppskattas bli åtgärdad på onsdagen.

 

Dela