Stormen Mauri 18 orsakade elavbrott

(Publicerad kl. 16.30) Stormen fällde träd på ellinjer lördagen 22.9. från kl. 07.02 och orsakade elavbrott i Vasa Elnäts distributionsområde. Som mest var 1 092 kunder utan elektricitet. Felen orsakade av stormen har reparerats och de sista kunderna fick elektriciteten tillbaka kl. 15.25. Enskilda avbrott kan ännu förekomma.

Om du upptäcker ett träd som fallit över en ellinje tag kontakt med Vasa Elnäts felanmälan, telefon 06 324 5710. Du kan också skicka anmälan till avbrott@vasaelnat.fi

Observera att man inte får vidröra träd som blåst omkull och inte heller själv påbörja röjningen. Av säkerhetsskäl får endast yrkesmän utföra röjnings- och reparationsarbeten. Säkerhetsavståndet till ett träd på ellinjen bör vara 20 meter.

Dela