Stormvädret har orsakat elavbrott

(uppdaterad 20.9. kl. 15.50) Avbrott orsakade av stormen har i huvudsakligen reparerats. Utan elektricitet är fortfarande 41 kunder i Korsnäs och Malax. Enskilda avbrott kan ännu förekomma. Arbetet med att reparera skador som stormen har förorsakat i eldistributionsnätet fortsätter.

(publicerad 20.9. kl. 12) Byvindarna som nådde 24 meter per sekund fällde träd på ellinjer torsdagen 20.9. från
kl. 08.35 och orsakade elavbrott i olika delar av distributionsområdet. Som mest har varit 3 220 kunder utan elektricitet. Reparationsarbetet pågår i elnätet.

Observera att man inte får vidröra träd som blåst omkull och inte heller själv påbörja röjningen. Av säkerhetsskäl får endast yrkesmän utföra röjnings- och reparationsarbeten. Ta kontakt med Vasa Elnäts felanmälan,
tfn 06 324 5710. Säkerhetsavståndet till ett träd på ellinjen bör vara 20 meter.

Dela