Tillfällig störning i datakommunikationen har orsakat förbindelsefel i en del elmätare – felet repareras

En liten del av elmätarna inom Vasa Elnäts distributionsområde visar för tillfället uppskattad förbrukning på grund av en tillfällig störning i som uppstått i datakommunikationen. Reparationsåtgärderna utförs av Eltel Ab.

Beroende på reparationsschemat för en enskild mätare kan den uppskattade förbrukningen också orsaka förseningar i faktureringen. Följande faktura kan också delvis basera sig på uppskattad förbrukning.

Felet har uppstått i fjärravläsningen av mätarna, men mätarna i sig sparar förbrukningsdata som vanligt. När dataförbindelsen till mätaren återställs får vi också tillgång till de förbrukningsdata som lagras i mätaren.

Vi beklagar eventuella olägenheter som uppstår på grund av problemet.