Vi röjer längs med ellinjer

Genom att röja längs med ellinjer förbättras säkerheten och kvaliteten i elnätet. Under detta år utför vi röjningsarbeten längs ellinjerna på följande områden:
Mellanspänningslinjer: Köklot, Karperö, Sundom, Solf samt Kylänpää, Jokikylä och Jokiperä i Laihela
Lågspänningslinjer: Molpe, Bergö, Gamla Vasa, Smedsby och Toby

Fällda träd och röjningsrester tillhör fastighetsägaren och lämnas därför kvar på fastigheten.

NÄRMARE UPPGIFTER
Marko Hakamäki 06 324 5450
Petter Södergran 06 324 5240

Se karta över områden söm röjs

Köklot och Karperö 2B
Sundom och Solf  1E
Laihela 2F

Molpe och Bergö 3A
Gamla Vasa och Smedsby 1C
Toby 1D