Vi röjer längs med ellinjer

Genom att röja längs med ellinjer förbättras säkerheten och kvaliteten i elnätet. Under de närmaste månaderna utför vi röjningsarbeten längs mellanspänningslinjerna på följande områden:
Gerby-Västerviks skärgård, Sundom skärgård, Molpe, Bergö, Petsmo, Västerhankmo, Österhankmo, Vassor, Kvevlax, Voitby och Veikars.

Fällda träd och röjningsrester tillhör fastighetsägaren och lämnas därför kvar på fastigheten.

NÄRMARE UPPGIFTER
Marko Hakamäki 06 324 5450
Göran Heino 06 324 5274
Arto Harjula, IRP Raivaus Oy, 040 050 7475

 

Dela