Vi utför röjning invid ellinjer

Genom att röja längs med ellinjer förbättras säkerheten och kvaliteten i elnätet. Under de närmaste månaderna utför vi röjningsarbeten längs 20 kV-linjerna på följande områden: Grönvik, Västervik, Gerby, Fågelberget, Gamla Vasa, Höstves, Korsnäs, Taklax och Viitaniemi. Fällda träd och röjningsrester tillhör fastighetsägaren och lämnas därför kvar på fastigheten.

Närmare uppgifter: Harry Lundström 06 324 5377

Dela