Priser och villkor

Hur mycket betalar jag för en elanslutning och vilka serviceavgifter debiteras? Se våra aktuella priser.

Elöverföring Ny elanslutning Tillfällig el

​​​​​​​Priser på tjänster

Påkoppling av el
vardagar kl. 8-16, vid beställning senast föregående vardag 0 €
under samma dag eller utanför arbetstid 120,00 €
Jourbesök hos kunden *
vardagar kl. 8-16 130,00 €
övriga tider 220,00 €
Övriga tjänster
Byte av elöverföringsprodukt och mätningssätt 65,00 €
Ändring av huvudsäkringens storlek 80,00 €
Kontroll av felfri kWh-mätare på kundens begäran 140,0 €
Anslutning till mätarens impulsutgång (kräver effekttariffprodukt) 100,00 €
Frånkoppling av anslutningsledningen vardagar kl. 8-16 *1 100,00 €
Från- och tillkoppling av anslutningsledningen vardagar kl. 8-16 *1 200,00 €
Anslutningsledning ändras från luftkabel till jordkabel utan ändring av storleken på huvudsäkring från 200,00 €
Flyttning av anslutningspunkten utan att storleken på huvudsäkringen ändras från 200,00 €
Inkassobesök hos kunden 50,00 €
Från- och tillkoppling av el som inkassoåtgärd 200,00 €
Intyg över förbrukning (max 5 mätare) 18,00 €
Utrednings-/kontorsarbete 65,00 €
* faktureras då felet är i kundens anordning *1 leveranstid tre dagar. Priserna inkluderar moms på 24%.

Upprätthållande av anslutning

1-fasanslutning 44,64 €/år
3x25 A 65,72 €/år
3x35 A 107,88 €/år
3x50 A / 3x63 A 187,24 €/år
3x80 A / 3x100 A 383,16 €/år
3x125 A / 3x160 A 632,40 €/år
3x200 A 1099,88 €/år
3x250 A 1305,72 €/år
3x400 A 2074,52 €/år
Priserna inkl. moms 24 %
Dela