Småskalig energiproduktion

Planerar du egen elproduktion i mindre skala? Vi sammanställde tipsen som hjälper dig att skaffa rätt typ av anläggning och ansluta den på ett smidigt och säkert sätt.

Ofta är den småskaliga produktionen tänkt för främst eget bruk. Då blir också andelen el som matas in i distributionsnätet liten. Typiska småskaliga produktionsanläggningar är solpaneler, vindkraftverk och små biobränsleverk. Enligt elmarknadslagen är samtliga produktionsanläggningar med en effekt upp till 2 000 kVA småskaliga.

Läs vår snabbguide

Avtal om elproduktion

När du producerar egen el ingår vi ett avtal för nättjänster och anslutning med dig. Fyll också i Informationsblanketten för småskalig energiproduktion. Du kan skicka blanketten till oss

Observera att anläggningar som motsvarar dokumentet VDE-AR-N 4105: 2018–11 efter 31.12.2022 inte längre får installeras i det finska distributionsnätet.

Från 1.1.2023 ska alla anläggningar fylla de europeiska kraven för småskalig produktion i dokumentet SFS-EN 50549-1:2019.

 

Nättjänstvillkor NTV 2019
Anslutningsvillkor AV 2019

Allmänna anvisningar

Finsk Energiindustris anvisningar (på finska) Sähköntuotantolaitoksen liittäminen jakeluverkkoon
Finsk Energiindustris anvisningar (på finska) Sähkön pientuotannon tekniset vaatimukset
Fingrids anvisningar (på finska) Voimalaitosten järjestelmätekniset vaatimukset

Överföringsavgift för elproduktion

Överföringsavgift för inmatning av energi i nätet 0,74 €/MWh t.o.m. 31.7.2022
0,00 €/MWh från 1.8.2022
Priset inkluderar moms på 24 %.

Läs mer

Större inbesparingar med nettoberäkning på timbasis

Så är det – vi nettoberäknar på timbasis, du sparar. När nettoberäkningen görs på timbasis avpassas din solenergiproduktion och elförbrukning under en och samma timme. Eventuell överloppsel minskar på andelen el som förbrukats under timmen.

För småproducenter betyder det mindre köpt energi och en lägre nätserviceavgift. Även elskatten beräknas på basen av nettoförbrukningen. Egenskapen kräver inga åtgärder av dig som kund.