Priser och villkor

Hur mycket betalar jag för en elanslutning och vilka serviceavgifter debiteras? Se våra aktuella priser.

Obs! Enligt riksdagens beslut stiger den allmänna mervärdesskatten till 25,5 % från 1.9.2024. Det påverkar priset på våra produkter och tjänster.

ELÖVERFÖRING Ny elanslutning Tillfällig el

​​​​​​​Priser på tjänster

Påkoppling av el
vardagar kl. 8-16, vid beställning senast föregående vardag 0 €
under samma dag eller utanför arbetstid 120,00 €
Jourbesök hos kunden *
vardagar kl. 8-16 130,00 €
övriga tider 220,00 €
* faktureras när felet är i kundens anordning
Övriga tjänster
Byte av elöverföringsprodukt eller mätningssätt, när det gått mer än ett år 0,00 €
Kontroll av felfri kWh-mätare på kundens begäran 140,00 €
Anslutning till mätarens impulsutgång (kräver effekttariffprodukt) 100,00 €
Frånkoppling av anslutningsledningen vardagar kl. 8-16 *1 100,00 €
Från- och tillkoppling av anslutningsledningen vardagar kl. 8-16 *1 200,00 €
Ändring av ansl.kabel från luft- till jordkabel utan ändring av storlek på huvudsäkring från 200,00 €
Flyttning av anslutningspunkten utan att storleken på huvudsäkringen ändras från 200,00 €
Inkassobesök hos kunden 50,00 €/st.
Frånkoppling av energi som inkassoåtgärd (konsumenter) 50,00 € (moms. 0 %)
Frånkoppling av energi som inkassoåtgärd (företag) 62,00 €
Tillkoppling av el som inkassoåtgärd 62,00 €
Intyg över förbrukning (max 5 mätare) 18,00 €
Utrednings-/kontorsarbete 100,00 €
Fakturor
Fakturakopia i efterskott 2,00 €/st.
Separat faktura på kundens begäran 8,00 €/faktura
Faktura- eller saldospecifikation 8,00 €/st.
*1 leveranstid tre dagar. Priserna inkluderar moms. på 24 % till 31.8.2024 och 25,5 % från 1.9.2024, förutom där det separat på raden ifråga nämns moms. 0 %.

Upprätthållande av lågspänningsanslutning

1x16 A...35 A 58,76 €/år
3x16 A...25 A 88,27 €/år
3x35 A 136,16 €/år
3x50 A och större 241,32 €/år
Priserna inkl. moms. 24 %.

Den allmänna mervärdesskatten (moms.) stiger enligt riksdagens beslut från 24 % till 25,5 % från 1.9.2024.

Upprätthållande av lågspänningsanslutning från 1.9.2024

1x16 A...35 A 59,47 €/år
3x16 A...25 A 89,34 €/år
3x35 A 137,81 €/år
3x50 A och större 244,24 €/år
Priserna inkl. moms. 25,5 %.

Upprätthållande av mellanspänningsanslutning

Fast anslutning 2245,51 €/år
Reservanslutning 1780,78 €/år
Priserna inkl. moms. 0 %.