Priser och villkor

Hur mycket betalar jag för en elanslutning och vilka serviceavgifter debiteras? Se våra aktuella priser.

ELÖVERFÖRING Ny elanslutning Tillfällig el

​​​​​​​Priser på tjänster

Påkoppling av el
vardagar kl. 8-16, vid beställning senast föregående vardag 0 €
under samma dag eller utanför arbetstid 120,00 €
Jourbesök hos kunden *
vardagar kl. 8-16 130,00 €
övriga tider 220,00 €
Övriga tjänster
Byte av elöverföringsprodukt eller mätningssätt, när det gått mer än ett år 0,00 €
Kontroll av felfri kWh-mätare på kundens begäran 140,0 €
Anslutning till mätarens impulsutgång (kräver effekttariffprodukt) 100,00 €
Frånkoppling av anslutningsledningen vardagar kl. 8-16 *1 100,00 €
Från- och tillkoppling av anslutningsledningen vardagar kl. 8-16 *1 200,00 €
Anslutningsledning ändras från luftkabel till jordkabel utan ändring av storleken på huvudsäkring från 200,00 €
Flyttning av anslutningspunkten utan att storleken på huvudsäkringen ändras från 200,00 €
Inkassobesök hos kunden 50,00 €
Frånkoppling av el som inkassoåtgärd 62,00 €
Frånkoppling av el som inkassoåtgärd (serviceavgift till elförsäljaren) 62,00 €
Tillkoppling av el som inkassoåtgärd 62,00 €
Intyg över förbrukning (max 5 mätare) 18,00 €
Utrednings-/kontorsarbete 100,00 €
* faktureras då felet är i kundens anordning *1 leveranstid tre dagar. Priserna inkluderar moms på 24%.

Upprätthållande av lågspänningsanslutning fr.o.m. 1.4.2024

1x16 A...35 A 58,76 €/år
3x16 A...25 A 88,27 €/år
3x35 A 136,16 €/år
3x50 A och större 241,32 €/år
Priserna inkl. moms 24 %

Upprätthållande av mellanspänningsanslutning fr.o.m. 1.4.2024

Fast anslutning 2245,51 €/år
Reservanslutning 1780,78 €/år
Priserna inkl. moms 0 %.