4 frågor om nettoberäkning

Nettoberäkning gynnar sådana kunder som själva producerar el i liten skala och som har kopplat elproduktionen till elnätet. I praktiken betyder det att för en kund med till exempel solpaneler syns nyttan av panelerna direkt och i större skala på elräkningen.

Vi har på den här sidan samlat några vanliga frågor om nettoberäkning.


1. Vad betyder nettoberäkning på timbasis?

I all enkelhet betyder nettoberäkning att produktionen dras av från förbrukningen och bara skillnaden kommer på elräkningen.

När man gör nettoberäkning på timbasis betyder det att den produktion som kopplats till elnätet, exempelvis el från solpaneler, jämförs med elförbrukningen under en och samma timme, t.ex. mellan 11.00 och 12.00.


2. Vilken nytta har jag av nettoberäkning?
 

Ett simpelt exempel kan bäst beskriva nyttan av nettoberäkning:

En vacker vårdag mellan kl. 14 och 15 producerar solpanelerna hos vår kund Erik Exempel sammanlagt 1,6 kilowattimmar el. Under samma timme förbrukar Erik Exempel 1,97 kilowattimmar el. Tack vare att nettoberäkningen hos oss görs på timbasis dras den producerade elen (1,6 kWh) av från den förbrukade elen (1,97 kWh) och bara 0,37 kWh överförs på fakturan.

Tidigare, när nettoberäkningen ännu inte gjordes på timbasis, minskade produktionen enbart på sådan förbrukning som skedde samtidigt. Då var den ekonomiska nyttan av t.ex. solpaneler mindre. Om Eriks förbrukning tidigare hade uppstått t.ex. mellan 14.10 och 14.25, skulle nettoberäkningsnyttan för hela timmen gällt enbart den kvarttimme när Erik förbrukade el.

För småproducenter betyder nettoberäkning på timbasis mindre köpt energi och en lägre nätserviceavgift. Även elskatten minskar på elräkningen i samma takt med att nettoberäkningen minskar förbrukningen på fakturan.


3. Jag har installerat solpaneler på taket. Hur tar jag ibruk nettoberäkning?

Om du har låtit installera solpaneler ska de som följande kopplas till elnätet. Nettoberäkning på timbasis är en egenskap som är ibruk automatiskt. Du behöver inte göra något för att ta ibruk den.

Observera att du gynnas av nettoberäkning på timbasis oberoende av till vilken elförsäljare eller till vilket pris du säljer eventuell överskottsel.

Obs! Nettoberäkning gäller alla kunder vars elproduktionsanläggning har en skenbar effekt på högst 100 kilovoltampere. Solpaneler på ett egnahemshustak underskrider den gränsen med råge.


4. Hur kan jag kolla hur mycket nytta jag fått av nettoberäkningen?

Du kan kolla nettoberäkningen i Fingrids Datahub-portal.