4 frågor om nettoberäkning

Nettoberäkning gynnar sådana kunder som själva producerar el i liten skala och som har kopplat elproduktionen till elnätet. I praktiken betyder det att för en kund med till exempel solpaneler syns nyttan av panelerna direkt och i större skala på elräkningen.

Vi har på den här sidan samlat några vanliga frågor om nettoberäkning.


1. Vad betyder nettoberäkning?

I all enkelhet betyder nettoberäkning att produktionen dras av från förbrukningen och bara skillnaden kommer på elräkningen.

När man gör nettoberäkning på kvarttimmesbasis betyder det att den produktion som kopplats till elnätet, exempelvis el från solpaneler, jämförs med elförbrukningen under en och samma kvart, t.ex. mellan 11.00 och 11.15.

2. Vilken nytta har jag av nettoberäkning? 

Ett simpelt exempel kan bäst beskriva nyttan av nettoberäkning:

En vacker vårdag mellan kl. 14.15 och 14.30 producerar solpanelerna hos vår kund Erik Exempel sammanlagt 0,6 kilowattimmar el. Under samma kvarttimme förbrukar Erik Exempel 0,97 kilowattimmar el. Tack vare nettoberäkningen dras den producerade elen (0,6 kWh) av från den förbrukade elen (0,97 kWh) och bara 0,37 kWh överförs, från kvarttimmen ifråga, på fakturan.

För småproducenter betyder nettoberäkning mindre köpt energi och en lägre nättjänstavgift. Även elskatten minskar på elräkningen i samma takt med att nettoberäkningen minskar förbrukningen på fakturan.

Tidigare gjordes nettoberäkning på timbasis, men från och med våren 2023 har mätningen av elöverföring och produktion börjat övergå till att göras på kvarttimmesbasis i Finland och EU. I och med att mätningen av elförbrukning övergått till en kvarttimmes intervaller, har också nettoberäkningen fått samma jämförelseperiod. Inom Vasa Elnät har merparten av mätarna övergått till kvarttimmesmätning. 

Eftersom mätningen sker i fyra intervaller per timme, kan du också i t.ex. Vasa Elektriska-appen se att du under samma timme kunnat både köpa och sälja energi.


3. Jag har installerat solpaneler på taket. Hur tar jag ibruk nettoberäkning?

Om du har låtit installera solpaneler ska de som följande kopplas till elnätet. Nettoberäkning är en egenskap som är ibruk automatiskt. Du behöver inte göra något för att ta ibruk den.

Nettoberäkning gäller alla kunder vars elproduktionsanläggning har en skenbar effekt på högst 100 kilovoltampere, till exempel om du har solpaneler på ditt egnahemshustak.


4. Hur kan jag kolla hur mycket nytta jag fått av nettoberäkningen?

Du kan kolla nettoberäkningen i Fingrids Datahub-portal.