4 frågor om nettoberäkning

Nettoberäkning gynnar sådana kunder som själva producerar el i liten skala och som har kopplat elproduktionen till elnätet. I praktiken betyder det att för en kund med till exempel solpaneler syns nyttan av panelerna direkt och i större skala på elräkningen.

Vi har på den här sidan samlat några vanliga frågor om nettoberäkning.


1. Vad betyder nettoberäkning på timbasis eller kvarttimmesbasis*?

I all enkelhet betyder nettoberäkning att produktionen dras av från förbrukningen och bara skillnaden kommer på elräkningen.

När man gör nettoberäkning på timbasis betyder det att den produktion som kopplats till elnätet, exempelvis el från solpaneler, jämförs med elförbrukningen under en och samma timme, t.ex. mellan 11.00 och 12.00. Görs nettoberäkningen på kvarttimmesbasis, baserar sig också jämförelsen på en kvart.

*) Nettoberäkning på kvarttimmesbasis blir allt mer allmänt. Det riksomfattande Datahub-systemet för datautbyte sköter om nettoberäkningen för alla förbrukningsplatser. Där görs nettoberäkningen på basen av 15 minuters intervaller i de fall där förbrukningsplatsens elmätare levererar data med samma intervall. Den typen av elmätare blir allt vanligare i Finland. Inom Vasa Elnäts område pågår arbetet med mätarbyten. Läs mer här.


2. Vilken nytta har jag av nettoberäkning?
 

Ett simpelt exempel kan bäst beskriva nyttan av nettoberäkning (på timbasis):

En vacker vårdag mellan kl. 14 och 15 producerar solpanelerna hos vår kund Erik Exempel sammanlagt 1,6 kilowattimmar el. Under samma timme förbrukar Erik Exempel 1,97 kilowattimmar el. Tack vare att nettoberäkningen hos oss görs på timbasis dras den producerade elen (1,6 kWh) av från den förbrukade elen (1,97 kWh) och bara 0,37 kWh överförs på fakturan.

Tidigare, när nettoberäkningen ännu inte gjordes på timbasis, minskade produktionen enbart på sådan förbrukning som skedde samtidigt. Då var den ekonomiska nyttan av t.ex. solpaneler mindre. Om Eriks förbrukning tidigare hade uppstått t.ex. mellan 14.10 och 14.25, skulle nettoberäkningsnyttan för hela timmen gällt enbart den kvarttimme när Erik förbrukade el.

För småproducenter betyder nettoberäkning på timbasis mindre köpt energi och en lägre nätserviceavgift. Även elskatten minskar på elräkningen i samma takt med att nettoberäkningen minskar förbrukningen på fakturan.


3. Jag har installerat solpaneler på taket. Hur tar jag ibruk nettoberäkning?

Om du har låtit installera solpaneler ska de som följande kopplas till elnätet. Nettoberäkning är en egenskap som är ibruk automatiskt. Du behöver inte göra något för att ta ibruk den.

Nettoberäkning gäller alla kunder vars elproduktionsanläggning har en skenbar effekt på högst 100 kilovoltampere, till exempel om du har solpaneler på ditt egnahemshustak.


4. Hur kan jag kolla hur mycket nytta jag fått av nettoberäkningen?

Du kan kolla nettoberäkningen i Fingrids Datahub-portal.