4 kysymystä netotuksesta

Netotuksesta, eli nettolaskutuksesta, hyötyy sähköverkon asiakas, jolla on omaa sähkön pientuotantoa ja jolla tuotanto on kytketty sähköverkkoon. Käytännössä se tarkoittaa, että asiakas, joka tuottaa omaa sähköä esimerkiksi aurinkopaneeleilla, pystyy hyödyntämään tuottamansa energian sähkölaskunsa pienentämiseen.

Tälle sivulle keräsimme muutaman tavallisen kysymyksen netotuksesta.


1. Mitä tarkoittaa netotus?

Yksinkertaisimmillaan netotus on sitä, että vähennetään tuotettu sähkö kulutetusta sähköstä ja vain näiden erotus siirtyy sähkölaskulle.

Varttinetotus tarkoittaa, että sähköverkkoon kytketyn pientuotannon, vaikkapa aurinkosähkötuotannon, ja kulutuksen välinen erotus lasketaan yhden vartin ajalta, esim. klo 11.00–11.15.

2. Miten hyödyn netotuksesta?

Yksinkertainen esimerkki voi avata (tunti)netotuksen hyötyjä:

Asiakkaamme Erkki Esimerkki tuottaa kauniina kevätpäivänä aurinkopaneeleillaan klo 14.15–14.30 yhteensä 0,6 kWh sähköä. Saman vartin aikana Erkki Esimerkillä kuluu sähköä 0,97 kWh. Varttinetotuksen ansioista kulutetuista kilowattitunneista (0,97) vähennetään tuotetut kilowattitunnit (0,6), ja laskulle siirtyy tämän vartin osalta vain 0,37 kWh.

Pientuottajalle hyöty näkyy sekä ostetun energian määrässä että verkkopalvelumaksussa.

Myös sähköveron määrä laskulla pienenee, kun netotus pienentää laskulle siirtyvää kulutusta.

Aikaisemmin netotusta tehtiin tunnin jaksoissa, mutta keväästä 2023 alkaen sähkönkulutuksen ja tuotannon mittaus on alkanut siirtyä vartin mittausjaksoihin Suomessa ja EU:n alueella. Mittauksen siirtyessä vartin jaksoihin myös netotus tehdään vartin jaksoissa. Vaasan Sähköverkon alueella suurin osa mittareista on siirtynyt vartin mittausjaksoihin.

Koska mittaaminen tapahtuu neljässä jaksossa joka tunti, saattaa vaikkapa Vaasan Sähkö -sovellus näyttää, että olet saman tunnin aikana sekä ostanut että myynyt sähköä.


3. Olen asentanut aurinkopaneelit katolle. Miten saan käyttöön netotuksen?

Jos olet asennuttanut aurinkopaneelit, tulee ne seuraavaksi liittää sähköverkkoon. Netotus on ominaisuus, joka on käytössä automaattisesti, eikä sinun tarvitse tehdä mitään saadaksesi sitä käyttöön.

Netotus on käytössä asiakkailla, joiden sähköntuotantolaitoksen näennäisteho on maksimissaan 100 kilovolttiampeeria – esimerkiksi jos sinulla on aurinkopaneelit talosi katolla.


4. Mistä voin tarkistaa, paljonko hyötyä netotuksesta on minulle ollut?

Voit tarkistaa netotuksen Fingridin Datahub-järjestelmästä.