Alla solpaneler är inte lämpliga för anslutning till elnätet

Med hjälp av solpaneler kan man som kund producera miljövänlig el för eget bruk. I år när elens marknadspris har stigit dramatiskt har det även blivit populäre att skaffa sig paneler. Som bäst säljer man panelpaket som monteras nästa vår.

Innan beställningen är det viktigt att försäkra sig om att anläggningen tryggt kan anslutas till nätet.

– Många kunder strävar efter en extra ekonomisk nytta genom att sälja den egenproducerade överloppselen till sin elförsäljare. Detta har lett till att många skaffar onödigt effektiva solelsystem i önskan om att producera större mängder el, över det egna behovet så att säga, berättar Vasa Elnäts planeringschef Jarmo Leppinen.

Det är viktigt att lägga märke till att det inte är möjligt att ansluta hur effektiva system som helst till elnätet.

– En överdimensionerad produktionsanläggning kan orsaka ett kvalitetsproblem som påverkar fastigheten där anläggningen är ansluten och dessutom fastigheterna i närmiljön. Därför är det viktigt att säkerställa anslutbarheten innan anskaffningen.

Anläggningar som ansluts till elnätet måste följa vissa standarder och därför kan man inte ansluta för effektiva system till nätet. Man kan kolla upp anslutbarheten med sin egen entreprenör eller med det lokala elnätsbolaget.

Ett överdimensionerat solelsystem orsakar extra kostnader

När ett för effektivt solelsystem i förhållande till storleken av den egna anslutningen ansluts till nätet kan extra kostnader förväntas.

– Redan ett enskilt överdimensionerat system i elnätet kan förutsätta att man måste bygga en transformatorstation på 30 000 euro. Kostnaderna syns i slutändan på alla kunders nättjänsträkning, konstaterar Leppinen.

Vasa Elnät ser att sådana investeringar inte är långsiktigt lönsamma ur vare sig elnätets eller kundens synvinkel, när det gäller elnät som är dimensionerat enligt standarden.

– Vid anskaffningen av produktionssystem och när man gör långsiktigare lönsamhetsberäkningar är det smart att beakta sin egen elförbrukning och möjliga ändringar i elens marknadspris – nuläget på elmarknaden är exceptionell.

På adressen www.vasaelnat.fi/anslutning-av-egenproduktion finns en tabell där Vasa Elnäts kunder kan kolla upp produktionssystemens effektgränser för olika anslutningar. Gränsen baserar sig på nätets allmänna dimensioneringsprinciper och standarder.

– Om solenergisanläggningens effekt överskrider gränsvärdena bör anslutbarheten alltid säkerställas med Vasa Elnäts Byggtjänst.

Läs mer angående ämnet:

Egnahemshushållens solelsystem allt effektivare

4 frågor om nettoberäkning