Egen solenergi allt mer populärt

Vårsolen skiner från en klar himmel och allt fler funderar på att låta installera solpaneler på sitt hustak. Inom Vasa Elnäts distributionsområde har antalet nya småproducenter av solenergi ökat kraftigt i flera år. Till nuvarande och kommande producenters glädje förbereder elnätsbolaget ibruktagning av så kallad nettoberäkning.

Solelens popularitet växer i hela landet, så också i Österbotten. Våren gör saken aktuell på grund av den allt större mängden solsken, men också de många byggprojekt som startar. De husbyggare som planerar att låta installera solpaneler på sitt tak vinner på att beakta saken redan i byggfasen.

Inom Vasa Elnäts område visar sig det växande intresset som fler solelsystem som ska anslutas till elnätet.

– I fjol kom vi nästan upp till den nivå vi förväntade oss, men tillväxttakten är fortfarande hög, berättar Vasa Elnäts planerare Ari Salo, som också funderar på att skillnaden kan bero på effekterna av pandemin.

År 2020 anslöt Vasa Elnät sammanlagt 134 nya solelsystem till sitt nät.

– Under de kommande åren förväntar vi oss ändå att tillväxten fortsätter enligt samma kurva som tidigare.

Nettoberäkning ger större inbesparingar

Så kallad nettoberäkning är något som sammanpassar produktionen av solenergi och elförbrukningen. Samtidigt ger det småproducenterna större inbesparingar.

En elkonsument som producerar sin egen solel kan under samma timme både köpa el och sälja eventuell överskottsproduktion. Med hjälp av nettoberäkning kan skillnaden utjämnas automatiskt och på timnivå, vilket gynnar producenten.

Ju större andel en småproducent kan använda själv av den solenergi hen producerar, desto större är den ekonomiska nyttan. Nettoberäkning är ett sätt att säkerställa att en allt större andel av den energi som kommer från solpanelerna är till nytta för producenten.

– Nettoberäkningen är viktig för våra småproducenter, och därför påskyndar vi ibruktagningen av den. Tanken är att vi ska kunna införa verksamhetssättet ännu i vår, berättar Vasa Elnäts verkställande direktör Juha Rintamäki.

Ändringen kräver inga åtgärder av småproducenterna. Bolaget informerar närmare sina kunder när övergången till nettoberäkning är aktuell.