Egnahemshushållens solelsystem allt effektivare

Vårsolen skiner från en klar himmel och allt fler funderar på att låta installera solpaneler på sitt hustak. Enligt Vasa Elnäts prognoser kommer i slutet av året cirka en procent av distributionsområdets kunder att producera sin egen solel. Också solpanelernas effekt har ökat de senaste åren.

Det är vanligt att man börjar fundera på att låta installera solpaneler just på våren. Det är ändå inte bara vårsolen som ligger bakom, utan saken är också aktuell på grund av de många husbyggnadsprojekt som startar.

– Fortfarande är det många som kopplar nya paneler till vårt elnät, men trendkurvan är inte lika brant nu som för några år sedan, berättar specialsakkunnig Ari Salo från Vasa Elnät.

– Antalet nya enskilda solelsystem per år ökar fortfarande inom vårt område. Jag antar att också osäkerheten kring elprisets utveckling kommer att påverka intresset åtminstone en tid framåt, funderar Salo.

– Enligt våra prognoser kommer i slutet av året cirka en procent av vårt distributionsområdes kunder att producera sin egen solel.

Också medeleffekten hos panelerna har ökat under de senaste åren med cirka 20 procent.

Salo resonerar att siffran visar på en utveckling i panelernas verkningsgrad.

Nya verksamhetssätt ökar den ekonomiska nyttan för kunderna

Vasa Elnät strävar efter att främja småskalig solelproduktion och öka nyttan kunderna får genom att se till sina verksamhetssätt. Bolagets strategiska beslut om hållbara val betyder också att sådana ska vara möjliga för kunderna.

– I fjol gick vi över till så kallad nettoberäkning på timbasis. Det möjliggör större inbesparingar för våra solelkunder, berättar verkställande direktör Juha Rintamäki.

Enkelt förklarat betyder nettoberäkning att enbart skillnaden mellan producerad och förbrukad el överförs till kundens faktura. När beräkningen gör på timbasis, som hos Vasa Elnät, beräknas skillnaden under loppet av en hel timme, till skillnad från att beakta enbart samtidig produktion och förbrukning. Det sistnämnda är fortfarande vanligt i branschen. Tack vare nettoberäkning på timbasis får kunden en större nytta av sina solpaneler.

Läs även: 4 frågor om nettoberäkning