Elförbrukningen har minskat rejält

Den här hösten har det använts betydligt mindre mängder elektricitet inom Vasa Elnäts område än året innan. I september–november har förbrukningen minskat med 10–19 procent i jämförelse med samma period 2021.

I fjol överförde Vasa Elnät lite över 1 000 gigawattimmar (GWh) el till sina kunder. Av det utgjorde perioden mellan september och november en andel på cirka 250 GWh.

– I år har vi under samma period överfört lite mer än 210 GWh, vilket är 14 procent mindre, berättar verkställande direktör vid Vasa Elnät, Juha Rintamäki.

Den största skillnaden såg man i november. Då förbrukade elnätsbolagets kunder så mycket som 19 procent mindre än 2021.

Ofta är det temperaturen som skapar stora skillnader åren emellan. Under jämförelseperioden 2021 och 2022 har temperaturen inte nämnvärt varierat.

Också det att elförbrukningen har minskat inom växthusodlingen har en inverkan på siffrorna.

– Att spara på elräkningen är ett bra incitament. Men också att inbesparing på el har samhällelig betydelse, att vara med och påverka att elen räcker till, det har minskat på både hushålls och företags förbrukning, funderar Rintamäki.

– Samma trend ser vi säkert hela vintern. Nu märker man tydligt också att allt fler följer sin egen energiförbrukning. Det är på många sätt positivt.

I hela Finland har elförbrukningen minskat med sju till nio procent i september–november enligt stamnätsbolaget Fingrid.