Elnätet utvecklas för 13 miljoner euro

Vasa Elnät investerar i år cirka 13 miljoner euro i utvecklingen av elnätet inklusive förbättring av distributionssäkerheten. Helt konkret betyder det att antalet elavbrott i bolagets distributionsområde blir färre och kortare. Under årets gång grävs 160 km kabel ner i marken för att ersätta luftlinjer och elstolpar.

Årets kablingsprojekt finns i Norra och Södra Vallgrund samt mellan Vikby och Solf i Korsholm, i Molpe i Korsnäs samt mellan Töjby och Rangsby i Närpes och i Tapoila, Lillkyro. Förutom att kablar grävs ner utökas även automatiken och den smarta felhanteringen i nätet.

– I samband med att vi nedmonterar luftlinjer ersätts även gamla stolptransformatorer med miljövänligare parktransformatorer, berättar Jarmo Leppinen, planeringschef på Vasa Elnät.

Bolaget har redan under många år byggt ett så kallat vädersäkert elnät.

– Just nu ligger två tredjedelar av vårt områdes elnät under marken och i detaljplaneområden är kablingsgraden redan nästan 100 procent.

Kablar är ett sätt, men det utförs också många andra utvecklingsarbeten för att öka på distributionssäkerheten i elnätet. Exempelvis görs olika automationslösningar och elstationer förnyas. I år färdigställs den nya elstationen i Kvevlax, Korsholm med tillhörande kraftledning. Stationen förbättrar distributionssäkerheten i Kvevlax, Hankmo och Petsmo, men också i närliggande byar. Samtidigt är den en förutsättning för att området ska kunna utvecklas enligt delgeneralplanen.

Dessutom byggs helt nya avsnitt av elnätet på GigaVasa-området i Långskogen, i Gamla hamnen i Vasa samt i Kalliola i Laihela.

– I nya bostadsområden, såsom i Gamla hamnen och i Kalliola, bygger vi helt nytt elnät. Där använder vi oss också av vår nyligen ibruktagna lösning som ger husbyggarna tillgång till en mätcentral vid tomtgränsen.

Branschens nya tillsynsmodell minskar på investeringarna

Energimyndigheten ändrade i början av året tillsynen av eldistributionsverksamhetens prissättning. Förändringen påverkar inte Vasa Elnäts prissättning. Bolaget fattade ifjol beslutet av att inte ändra överföringspriserna år 2022. Däremot påverkar förändringen investeringarna.

– Förändringen har en bestående sänkande effekt på investeringar som utökar distributionssäkerheten. De sjunker med en femtedel, konstaterar Leppinen.

– Med god planering och kostnadseffektiva lösningar ska vi göra vårt bästa för att kompensera för skillnaden.

Läs mer: Nytt verksamhetssätt: Elen kan påkopplas utan dröjsmål när den behövs vid husbygget