Elransonering möjligt men osannolikt inkommande vinter

Vasa Elnät har förberett sig på att ransonera el under den kommande vintern, i fall av elbrist.

Ransoneringen skulle i praktiken betyda att man skulle utföra planerade elavbrott inom Vasa Elnäts område. Elavbrotten skulle ske på olika områden vid olika tidpunkter. Man skulle såklart sträva efter så korta elavbrott som möjligt, så att kunderna inte skulle behöva vara utan el orimligt länge.

För att ta till ransonering borde situationen vara ytterst dålig. Då borde många saker ha gått snett, och dessutom samtidigt, säger Vasa Elnäts verkställande direktör Juha Rintamäki.

I Finland har man arbetat långsiktigt och omsorgsfullt med beredskap.

Fastän det är relativt osannolikt att man skulle behöva börja med elransonering under den kommande vintern, tycker vi att det är extremt viktigt att uppmuntra människor till sund användning av el samt att lära känna riskerna.