Sähkön säännöstely on tulevana talvena mahdollista, mutta epätodennäköistä

Vaasan Sähköverkolla on varauduttu sähkön säännöstelyyn tulevana talvena, mahdollisen sähköpulan sattuessa.

Sähkön säännöstely tarkoittaisi käytännössä sitä, että Vaasan Sähköverkon alueella tehtäisiin suunnitelmallisia sähkökatkoja, eri alueille ja eri ajankohtina. Sähkökatkot pyrittäisiin tällaisessa tilanteessa pitämään mahdollisimman lyhyinä niin, etteivät asiakkaat joutuisi olemaan kohtuuttoman pitkää aikaa ilman sähköä.

Sähkön säännöstelyyn joudutaan kuitenkin vain äärimmäisessä tilanteessa. Silloin monen asian on täytynyt mennä pieleen ja vieläpä samanaikaisesti, Vaasan Sähköverkon toimitusjohtaja Juha Rintamäki pohtii.

Suomessa varautuminen on pitkäjänteistä ja huolellista.

Vaikka onkin suhteellisen epätodennäköistä, että sähköä jouduttaisiin säännöstelemään ensi talvena, pidämme erittäin tärkeänä sitä, että ihmisiä kannustetaan järkevään sähkönkäyttöön sekä riskien tunnistamiseen.