Från 1.8.2022 slopar vi avgiften för överföring av egenproducerad el till nätet

Vasa Elnät slopar från början av augusti överföringsavgiften för småskalig energiproduktion, vilket bland annat betyder att överskottsenergin från solpaneler framöver ger större nytta. Avgiften slopas tillsvidare.

Överföringen av överskottsel till elnätet har haft en liten avgift, 74 cent per megawattimme, dvs. 0,074 cent per kilowattimme. Ändringen ger med andra ord en liten inbesparing för den som producerar egen energi, men är framför allt ett sätt för bolaget att förenkla sina processer.

– Vi vill främja ett koldioxidfritt och elektrifierat samhälle samt utvecklingen av konsumenternas egen närproduktion, berättar Vasa Elnäts verkställande direktör Juha Rintamäki.

– Det här är ett sätt för oss att göra det enklare att dra nytta av solenergi. Ett annat exempel var vår lösning från i fjol när vi införde nettoberäkning på timbasis.

Ändringen träder i kraft 1.8.2022 och den gäller småskalig energiproduktion inom Vasa Elnäts område.