Nättjänstavgifterna stiger med 4,5 procent inom Vasa Elnäts område

Från och med början av april stiger nättjänstavgifterna inom Vasa Elnäts område med cirka 4,5 procent. Höjningen är den första inom fem år och den gäller alla nättjänstavgifter. I ett eluppvärmt egnahemshus är priseffekten i medeltal 2,50 euro i månaden.

Orsaken till höjningen är en allmän ökning av kostnader för produktion av nättjänster.

– Vi har strävat efter att effektivera vår verksamhet så att vi kan hålla våra priser möjligast stabila, berättar Vasa Elnäts verkställande direktör Juha Rintamäki.

Bolaget har lyckats med sin målsättning, eftersom höjningen är den första på fem år. Därtill överförde Vasa Elnät år 2023 i sin helhet Fingrids lättnader i stamnätsavgifterna på kundernas faktura.

Kunderna får ett brev om de nya priserna. 

Se de produktspecifika priserna