Nya elstationer ger säkrare distribution i Vasaregionen

I december färdigställs två huvudtransformatorstationer som sammanlagt tjänar 6 000 hushåll i Vasaregionen. Framöver ska stormvindar och åska orsaka betydligt färre elavbrott i området.

Transformatorstationen och kraftledningen i Alskat är helt nya. Tillsammans servar de 3300 hushåll med el i Gerby i Vasa, Replot skärgård och ett flertal byar i Korsholm. Den nya stationen minskar antalet elavbrott och möjliggör en uppgång i elanvändningen.

– Antalet elavbrott orsakade av stormvindar och åska kommer att minska väsentligt i området, konstaterar Vasa Elnäts verkställande direktör Juha Rintamäki.
Det andra byggprojektet är den gamla transformatorstationen vid Blåbärslandet i Vasa. Den har förnyats och möjliggör nu en utveckling av såväl Strömberg Park, Blåbärslandet och Risö som Travdalen. Också elkvaliteten förbättras. Stationen, som ursprungligen byggdes på 1970-talet, har en verkningskrets på 2 700 hushåll.
Det sammanlagda investeringsvärdet av huvudtransformatorstationen och kraftlinjen i Alskat samt den förnyade stationen vid Blåbärslandet uppgår till cirka 3 miljoner euro.
En utveckling av elnätet leder till färre och kortare elavbrott. Genom att göra om luftledningar till jordkablar och öka på automationen i nätet kan Vasa Elnät Ab förbättra säkerheten i eldistributionen.
Dela