Solenergins popularitet ökar explosionsartat

Allt fler väljer att producera en del av sin elektricitet själva med solpaneler. Att ha egen småskalig energiproduktion är en explosionsartat växande trend i hela Finland. Inom Vasa Elnäts område förväntas antalet kunder som också har egen elproduktion att öka mer än tiofalt inom de kommande fem åren.

Kunder med egen småskalig energiproduktion inom Vasa Elnäts område. Utfall och prognos.

Inom Vasa Elnäts område har den totala mängden mikroproducenter så gott som fördubblats varje år under de senaste åren. Prognosen visar att utvecklingen fortsätter på samma sätt ända till år 2022, när den procentuella tillväxtkurvan ser mindre brant ut.

Ser man på Vasa Elnäts prognos över en längre tid verkar antalet förbrukningsplatser med egen produktion år 2028 vara nästan hundra gånger större än det var 2017. Om prognosen stämmer skulle var tionde kund inom distributionsområdet också producera sin egen el.

– Att konsumenter allt oftare producerar sin egen el kommer att synas i kundernas elförbrukning speciellt sommartid. Å andra sidan ökar elanvändningen annanstans i samhället, t.ex. i trafiken och uppvärmningen, vilket ökar på den totala förbrukningen ur elnätets synvinkel, konstaterar verkställande direktör Juha Rintamäki vid Vasa Elnät.

Läs våra anvisningar för hur du ansluter dina solpaneler

När du planerar att installera solpaneler eller bygga ett litet vindkraftverk ska du vara i kontakt med ditt lokala elnätsbolag redan innan du skaffar anordningen. På så sätt kan du säkerställa att den kan anslutas till det allmänna elnätet.

Vi har på sidan vasaelnat.fi/egenproduktion publicerat anvisningar för hur ett eget småskaligt produktionsverk ansluts på ett säkert sätt samt vanliga frågor med svar om egen produktion.

Dela