Stormen har orsakat strömavbrott

(uppdaterat 8.8.2023 kl. 20:20)

Alla störningar som orsakats av stormen är nu åtgärdade.

(uppdaterat 8.8.2023 kl.15:40)

För tillfället är ca. 385 hushåll utan el. Reparationsarbetet pågår i elnätet och uppskattas bli klara under dagens lopp.

(publicerat 8.8.2023 kl. 14:20)

Kraftiga vindbyar har orsakat strömavbrott i olika delar av distributionsområdet på tisdag 8.8.2023 från kl. 10:50. För tillfället är ca. 1192 hushåll utan el. Reparationsarbetet pågår i elnätet och åtgärdas under dagens lopp.

Man får inte röra i träd som har fallit och inte heller själv påbörja röjningen. Både röjnings- och reparationsarbeten är ur säkerhetssynpunkt arbeten som ska utföras av yrkesmän. Ta kontakt med Vasa Elnäts felanmälan, tfn 06 324 5710 eller gör din felanmälan med Vasa Elektriska-appen. Säkerhetsavståndet till ett träd på ellinjen bör vara 20 meter. 

Våra kunder kan följa situationen på avbrottskartan.