Större nytta av solpaneler inom Vasa Elnäts område

Vasa Elnät har tagit ibruk så kallad nettoberäkning på timbasis, vilket betyder att de som producerar solenergi med egna solpaneler får en större ekonomisk nytta av sina paneler än tidigare. Egenskapen kommer ibruk automatiskt och kräver inga åtgärder av kunderna.

Vasa Elnät har nu utvidgat nettoberäkningen av småskalig elproduktion så att produktionen och förbrukningen nettoberäknas på timnivå. Tidigare har produktionen minskat på den förbrukning som sker samtidigt, nu görs avdraget på timbasis.

Nettoberäkning på timbasis ger större inbesparingar

När nettoberäkningen görs på timbasis avpassas kundens solenergiproduktion och elförbrukning under en och samma timme. Det leder till att eventuell överloppsel minskar på andelen el som förbrukats under timmen. Slutresultatet är en större inbesparing. För småproducenterna betyder det en nedgång i andelen köpt energi och i nätserviceavgiften. Även elskatten beräknas på basen av nettoförbrukningen.

– Den största nyttan av solpaneler fås när den egna produktionen rakt av kan minska på hur mycket el kunden behöver köpa. Det är också därför som nettoberäkningen gynnar kunden ekonomiskt. Framöver kan kunden använda sin överloppsenergi till att minska på energiförbrukningen under en och samma timme, berättar verkställande direktör Juha Rintamäki från Vasa Elnät.

– Att nettoberäkningen nu görs på timbasis är viktigt för våra kunder och därför har vi påskyndat ibruktagningen av egenskapen.

Den nya egenskapen tas ibruk automatiskt och kräver inga åtgärder av småproducenterna.