Vasa Elnät investerar 15 miljoner euro i utveckling av elnätet

Vasa Elnät investerar under pågående år 15 miljoner euro i att förbättra elnätets distributionssäkerhet och på andra sätt utveckla nätet. De största projekten genomförs i Korsholm, Korsnäs och Närpes. På våren inleds också ett betydande smartmätarprojekt.

I Korsholm byggs en 110 kilovolts kraftlinje mellan Gerby och Westenergy. Projektet ska slutföras våren 2024. I samband med arbetet utvidgas också elstationen i Gerby. I Korsnäs ska cirka 20 kilometer elnät grävas ner i marken och cirka 5 kilometer luftledningar dras. I projektet ingår också nio nya parktransformatorer. Också i Närpes där distributionsområdets tredje stora projekt för i år genomförs ska elkablar grävas ner i marken och nya luftledningar byggas.

– Därtill genomför vi i år ett antal mindre utvecklingsarbeten i elnätet, bland annat bygger vi ut till nya bostadsområden, ökar automationsgraden i nätet och utvecklar föregripande felhantering, berättar byggchef Jarno Kivioja.

Ny smartmätare till nästan 70 000 kunder

Under pågående och nästa år kommer Vasa Elnät att byta ut nästan 70 000 kunders elmätare till nya smarta mätare.

– Tack vare de nya mätarna övergår vi till en mätningsintervall på femton minuter, något som precis har möjliggjorts i branschen. Samtidigt förbättras möjligheterna att hantera mätare på distans. Vi påbörjar mätarbytet i mars.

Den nya generationens energimätare gör det möjligt för hushållen att i allt större grad följa och styra sin förbrukning i realtid. Kundernas egen elproduktion, energigemenskaper och flexibel förbrukning blir smidigare och gör elförbrukare till aktiva aktörer på elmarknaden.

Vasa Elnät informerar sina kunder närmare om mätarbytet när saken är aktuell på respektive område.

Ny branschmodell påverkar investeringarnas storlek

I början av 2022 ändrades tillsynen av eldistributionsverksamhetens prissättning, vilket har en bestående effekt på investeringarnas storlek. Ändringen påverkar hur mycket elnätsbolaget kan satsa på utveckling av distributionssäkerheten.

– Dessutom har bristen på komponenter och material påverkat framför allt leveranstiderna för automationsteknik och distributionstransformatorer. Också byggkostnaderna har ökat i takt med att materialpriserna gått upp, avslutar Kivioja.