Auta meitä tunnistamaan tarpeet sähköverkon kehityksessä

Sähköverkon kehittäminen on yksi yhteiskunnan peruspilareista.

Siihen, mitä sähköverkolta vaaditaan, vaikuttaa moni asia. Alueen väestön, palveluiden ja teollisuuden kehittymisen lisäksi muutostekijöitä ovat mm. lämmityksen sähköistyminen sekä uusina pientuotanto ja liikenteen sähköistyminen. Alamme on avainasemassa näiden muutosten mahdollistajana.

Tekemämme laaja sähköverkon kehittämissuunnitelma on nyt nähtävillä ja kommentoitavana. Keräämme samalla lisätietoa, jotta omat suunnitelmamme voisivat mahdollisimman hyvin tukea alueen kehitystä.

Haluatko sinä vaikuttaa sähköverkon kehitykseen? Osallistu vastaamalla kyselyymme ja kommentoimalla kehittämissuunnitelmaa 13.6. mennessä.

Erilaisia tapoja vastata

Aloitussivun kysely sisältää valintakysymyksiä ja mahdollisuuksia kommentoida vapaasti esitettyä asiaa. Voit myös käyttää symboleja ajatustesi ilmaisuun.

Halutessasi voit syventyä kyselysivuston taustamateriaaleihin. Kyselyyn vastaaminen ei kuitenkaan edellytä niihin tutustumista.

Pohjatietona kehittämissuunnitelman ennusteille on käytetty erilaisia julkisia tilasto- ja paikkatietoja. Ne eivät kuitenkaan sisällä merkitykseltään vaikeasti ennustettavia tulevia tekijöitä, kuten mahdollisia uusia teollisuuslaitoksia, joilla voi olla suuriakin vaikutuksia alueemme kehitykseen. Vaikka tällaiset puuttuvat kehittämissuunnitelman taustatekijöistä, huomioimme ne luonnollisesti omassa suunnittelutyössämme.