Ilmoita meille laitehankinnasta

Voimme aloittaa pientuotantolaitteiston, esimerkiksi aurinkopaneelien tai dieselgeneraattorin liitettävyysprosessin, kun olet täyttänyt ja lähettänyt meille pientuotannon yleistietolomakkeen. Prosessi etenee sujuvimmin, kun lähetät yleistietolomakkeen meille ennen laitteiston asennusta.

Voit ilmoittaa meille tiedot alla olevalla lomakkeella nimellisteholtaan alle 1000 kVA tuotantolaitteiston ja/tai sähkövaraston sähköverkkoon liittämistä varten. Verkkoyhtiöllä on oikeus varmistaa, että tuotantolaitteisto täyttää liittämistä koskevat tekniset edellytykset.

Jos laitteiston nimellisteho ylittää 50 kVA:n, teemme kanssasi tuotannon liittymissopimuksen, jolla sovimme tietyistä laitteistoon kohdistuvista lisävaatimuksista.

Laadimme liittymissopimuksen yleistietolomakkeen tietojen pohjalta ja lähetämme tämän sinulle sähköisesti allekirjoitettavaksi.

Tarkastelu tehdään tapauskohtaisesti, mikäli kyseessä on muu kuin invertteriliitäntäinen tuotantolaitos tai jos tuotanto on keskijänniteliittymän takana.

Kaikkea ei tarvitse tehdä itse. Pientuotannon yleistietolomakkeen täyttämiseen saat apua sähköurakoitsijaltasi.

Huom! Käyttämäsi sähköurakoitsijan tulee myös erikseen tilata tuotantolaitteistosi käyttöönotto. Urakoitsijasi tekee tämän tilauksen vasta kun laitteisto on valmis liitettäväksi sähköverkkoon. Tässä kohtaa hän liittää tilaukselle myös käyttöönottotarkastuksen pöytäkirjan.

Tuotantoa ei saa kytkeä käyttöön ennen, kuin Vaasan Sähköverkko on antanut siihen luvan.

Pientuotannon yleistietolomake

Pientuotannon yleistietolomake
Jos eri kuin laitteiston omistaja.
Jos eri kuin laitteiston omistaja.
Jos eri kuin laitteiston omistaja.
(GSRN = 18 numeroa)
Tuotantomuoto
Verkkoonliitäntälaitteiden tiedot (invertteri/vaihtosuuntaaja)
kW; kVA
Mahdollinen tehon rajoitus tulee tehdä invertterillä.
A
Tuotantolaitteistoa on mahdollista käyttää varavoimana (saarekekäyttö)
* pakolliset tiedot
Tuotantolaitteiston tulee täyttää standardin SFS-EN 50549-1:2019 vaatimukset. Laitteiston tulee olla Fingridin ja Energiateollisuuden vaatimusten mukainen. 

Tuotantolaitteiston tulee olla erotettavissa sähköverkosta lukittavalla erotuskytkimellä, johon verkonhaltijalla on esteetön pääsy.

Liittymän sähkökeskuksilla tulee olla varoituskyltit takasyöttövaarasta ja opastus laitteiston erotuskytkimelle.

Sähköverkkoon syötettävälle sähkölle on oltava ostaja.

Urakoitsija toimittaa asiakkaalle laitteistoa koskevan käyttöönottotarkastuspöytäkirjan, joka on pyydettäessä toimitettava verkonhaltijalle.

Hyväksyn nämä verkkoyhtiön tuotantolaitteistolle asettamat vaatimukset ja vakuutan antamani tiedot oikeiksi.

Kiinnostaako energiayhteisön perustaminen?

Energiayhteisö mahdollistaa yhteisen pientuotannon esimerkiksi taloyhtiössä.

Lue lisää