Johtoalueiden raivaus

Toisille se on vain pensas tai puu, meille sähköverkkolaisille se saattaa merkitä mahdollista vaaran paikkaa. Sähköjohdon läheisyydessä oleva puu voi aiheuttaa lähiympäristöön jopa hengenvaarallisia tilanteita. Raivaamme jakelualueemme johtoalueita, jotta välttyisimme turhilta vaaratilanteilta.

Näin me raivaamme

  1. Käytämme raivaukseen ammattimetsureita. He raivaavat ohjeistuksemme mukaan.
  2. Yksittäisellä alueella raivaamme joka kuudes vuosi, jotta sähkölinjan läheisyydessä olevat puut ja pensaat eivät ehtisi kasvaa liian suuriksi.
  3. Pienjännitelinjan ympärille vapaata tilaa tarvitaan noin yhden metrin verran. Näitä linjoja voi olla piha-alueellasikin. Sähkölinjoissa, joissa jännite on suurempi, myös suoja-alue on laajempi. Raivaamme 20 kilovoltin sähkölinjojen ympärille peräti 2,65* metrin suoja-alueen. Näiden linjojen alla ei saa kasvaa isokokoisia puita tai pensaita. Näitäkin sähkölinjoja voi olla piha-alueilla.
  4. Emme kerää oksia, risuja ja puita raivauksen jäljiltä. Ne ovat lain mukaan maanomistajien omaisuutta ja siksi myös heidän vastuullaan.

*) Hedelmäpuiden osalta suoja-alue on yli 4 metriä. 20 kilovoltin linjan johtokadun leveys on 10 metriä.

Lisätietoja:
kunnossapito@vaasansahkoverkko.fi

 

Säännöllistä raivausta sähkölinjojen läheisyydessä

Miten metsurit työskentelevät ja miksi raivaus on niin tärkeä osa sähköverkon kunnossapitoa? Kunnossapitosuunnittelija Marko Hakamäki kertoo asiasta kiinnostavassa artikkelissa.

Lue lisää