Sähköverkon kehittäminen

Kehitämme jatkuvasti alueemme sähköverkkoa muuttamalla ilmajohtoja maakaapeleiksi ja lisäämällä automaatiota verkkoon. Näin pystymme parantamaan sähkönjakelun toimivuutta ja tehokkaasti vähentämään sähkökatkojen määrää ja kestoa

Vaasan Sähköverkon jakelualueen verkon pituus on noin 7 300 kilometriä. Verkon ylläpitäminen ja kehittäminen on tärkeää, sillä se palvelee paitsi kotitalouksia, myös yrityksiä ja yhteiskunnan muita toimintoja, kuten sairaaloita ja teollisuutta. Samalla työmme luo edellytyksiä yhteiskunnan kokonaisvaltaiselle kehittymiselle, mukaan lukien liikenteen sähköistymiselle. Verkon kehittämisen lisäksi keskeinen osa tarjoamaamme palvelua on tehokas häiriötilanteiden hoito.  Vuosittain sähköverkkoon liittyy myös satoja uusia kiinteistöjä.

Yksi tapa vähentää myrskytuulten ja ukkosten vaikutuksia sähköverkkoon on muuttaa ilmajohtoja maakaapeleiksi. Kaapelointeja tehdäänkin Vaasan Sähköverkon alueella ripeään tahtiin. Näillä töillä on ollut selkeä vaikutuksensa sähkön toimitusvarmuuteen.

Kehittämissuunnitelma joka toinen vuosi

Joka toinen vuosi teemme kehittämissuunnitelman. Siinä työssä kuulemme myös sidosryhmiämme.

Olemme jälleen julkaisseet vuoden 2024 kehittämissuunnitelman kommentteja varten.

Suunnitelmaa pidetään esillä toukokuun ajan sidosryhmien kommentteja varten erillisellä kuulemisalustalla.

Suunnitelmaa voivat kommentoida niin asukkaat kuin yritykset, alueen kunnat ja muut sidosryhmät. Kommentteja voi antaa kirjallisesti, mutta myös hyödyntäen reaktionappeja ja kyselyä.

Suunnitelmassa esitämme, miten yhteiskunnan kehittyminen näkyy vastuualueellamme ja miten verkkoa kehitetään vastaamaan erilaisiin tarpeisiin mahdollisimman kustannustehokkaasti. Suunnitelma on tehty Energiaviraston määräyksestä.