Meddela oss vid anskaffning av anläggning

Vi kan påbörja processen för att ansluta din planerade småproduktionsanläggning för t. ex. solpaneler eller dieselgenerator då du fyllt i och skickat in informationsblanketten för småskalig energiproduktion. Processen går smidigast då du skickar in blanketten innan anläggningen är installerad.

Via blanketten nedan kan du meddela oss om inkoppling av produktionsanläggning och/eller ellager till elnätet, då nominella effekten är mindre än 1000 kVA. Elnätsbolaget har rätt att försäkra sig om att produktionsanläggningen uppfyller de tekniska kraven för anslutning.

Om anläggningens nominella effekt överskrider 50 kVA gör vi anslutningsavtal för produktionen. I avtalet kommer vi överens om skilda tilläggskrav för anläggningen.

Vi gör anslutningsavtalet på basen av uppgifterna i informationsblanketten och skickar den till dig för att underskrivas elektroniskt.

Om anslutningen av produktionsanläggningen sker på annat sätt än via en inverter eller om produktionen kopplas vid en mellanspänningsanslutning gör vi skilda granskningar för utförandet.

Allt behöver du inte göra själv. Du får hjälp av din elentreprenör med att fylla i informationsblanketten för småskalig energiproduktion.

Obs! Din entreprenör behöver även göra separat en ibruktagningsbeställning. Din elentreprenör gör beställningen först när anläggningen är klar för att anslutas till elnätet. Vid beställningen bifogar entreprenören även protokollet för ibruktagningsbesiktningen av produktionsanläggningen.

Produktionen får inte kopplas på innan Vasa Elnät har gett lov till det.

Infoblankett för egen produktion

Infoblankett för egen produktion
Om annan än ägaren av anläggningen.
Om annan än ägaren av anläggningen.
Om annan än ägaren av anläggningen.
(GSRN = 18 siffror)
Produktionsform
Information om anslutningsenheten (inverter/växelriktare)
kW; kVA
Eventuell effektbegränsning bör göras med en växelriktare.
A
Det är möjligt att använda produktionsanläggningen som reservkraft (ödrift)
* obligatorisk information

Produktionsanläggningen bör uppfylla SFS-EN 50549-1:2019 standarders kravAnläggningen bör uppfylla Fingrids och Finsk Energiindustri rys krav. 

Produktionsanläggningen bör vara separerad från elätet med en låsningsbar separationsbrytare, som elnätsinnehavaren har obegränsat tillträde till.

På anslutningens elcentral bör finnas varningsskyltar gällande faran med bakåtmatning och en guide för anläggningens separatiosströmbrytare.

Elen som matas ut till elnätet bör ha en köpare.

Entreprenören ger protokollet för ibrukstagningsgranskningen till kunden, som på begärar lämnar in detta till elnätsinnehavaren.

Jag godkänner de krav på produktionsanläggningen som elnätsbolaget har ställt och försäkrar att de uppgifter jag angivit är korrekta.

Vill ni grunda en energigemenskap?

Läs mer här