Röjning av ledningsområden

Många ser ett träd eller en buske, vi på Vasa Elnät ser potentiell fara. Ett träd i närheten av en elledning kan orsaka livsfarliga situationer i dess närmiljö. Vi röjer ledningsområden för att undvika farosituationer.

Så här röjer vi:

  1. Vi låter yrkeskunniga skogsarbetare ta hand om röjningen. De röjer enligt våra anvisningar.
  2. På ett enskilt område röjer vi vart sjätte år för att växtligheten i närheten av elledningar inte ska hinna bli för hög.
  3. En lågspänningsledning behöver en skyddszon på cirka en meter omkring sig. Den typen av ledningar kan finnas också på din gård. Elledningar med högre spänning kräver ett större skyddsområde. Kring 20 kilovolts linjer röjer vi en skyddszon på 2,65* meter. Under sådana linjer får det inte växa höga träd eller buskar. Också den typen av linjer kan finnas på gårdarna.
  4. När det är färdigröjt lämnar vi kvar grenar, ris och träd. Enligt lag tillhör de markägaren och därför är de också markägarens ansvar.

*) Skyddszonen är över 4 meter för fruktträd. En 20 kilovolts linje har en 10 meter bred ledningsgata.

Närmare info:

kunnossapito@vaasansahkoverkko.fi

 

Regelbunden röjning i närheten av elledningar

Hur jobbar skogshuggare och varför är röjning i närheten av elledningar så viktigt? Vår underhållsplanerare Marko Hakamäki berättar om arbetet i en intressant artikel.

Läs mer