Vi utvecklar elnätet

Vi jobbar ständigt med att utveckla elnätet genom att ändra luftledningar till jordkablar och öka automationen. Samtidigt ökar vi säkerheten i eldistributionen och kan effektivt minska antalet elavbrott och förkorta dem då de uppstår.

Elnätet inom vårt distributionsområde har en längd på cirka 7 500 kilometer. Att underhålla och utveckla nätet är viktigt eftersom det servar såväl hushåll som företag och andra samhällsfunktioner, t.ex. sjukhus och fabriker. Samtidigt möjliggör vårt arbete också samhällets utveckling som helhet, bland annat elektrifieringen av trafiken. Förutom att utveckla nätet jobbar vi aktivt med att allt snabbare kunna lösa felsituationer – en väsentlig del av den service vi erbjuder. Årligen ansluter sig också flera hundra nya fastigheter till elnätet.

Ett sätt att minska på effekter av stormvindar och åska är att gräva ner elkablar i marken. Det är något som framskrider snabbt inom Vasa Elnäts område och som har haft stor effekt på distributionssäkerheten.

Utvecklingsplan varannat år

Vi utarbetar en utvecklingsplan varannat år. I arbetet hör vi också våra intressegrupper. Läs vår senaste utvecklingsplan (klicka längst uppe till höger för att läsa på svenska).

Utvecklingsplanen visar hur samhällsutvecklingen återspeglas inom vårt ansvarsområde och hur vi utvecklar elnätet för att så kostnadseffektivt som möjligt möta olika behov.