Mahdollinen sähköpula

Tänä vuonna on ensimmäistä kertaa vuosikymmeniin puhuttu sähköpulasta. Talven tullen on mahdollista, että Suomessa joudutaan säännöstelemään sähkönjakelua lyhyillä sähkökatkoilla. Tällä sivulla avaamme aihetta Vaasan Sähköverkon näkökulmasta ja kerromme, miten me olemme varautuneet sähkökatkotilanteisiin sekä miten sähköpulatilanne vaikuttaisi meidän asiakkaisiimme. Lue myös, miten voit itse vaikuttaa ja varautua.

Tilaa häiriöviesti puhelimeesi

Sähköpula

Sähköpula tarkoittaa käytännössä sitä, että Suomessa käytetään enemmän sähköä kuin sitä on mahdollista tuottaa tai tuoda.

Suurin riski tilanteiden syntymiseen on silloin, kun koko maan sähkönkulutus on korkeimmillaan, eli käytännössä silloin kun on kylmää ja vähätuulista. Vuorokausitasolla sähköä käytetään eniten aamu- ja ilta-aikaan.

Paras tapa välttää sähköpulatilanteen syntymistä on säästää sähköä varsinkin silloin, kun sähkönkulutus on runsasta. Tällä tavalla voimme yhdessä vaikuttaa ja pienentää sähköpulatilanteiden syntymisen riskiä.

 

Sähkön käytön rajoittaminen Vaasan Sähköverkon alueella

Mikäli edellä mainitusta toimenpiteistä huolimatta sähköpulatilanteeseen jouduttaisiin, on kaikilla sähköverkkoyhtiöillä Suomessa suunnitelma, kuinka sähkönkäyttöä omalla alueella voidaan rajoittaa.

Sähkön käytön rajoittamistoimenpiteet ovat ennakkoon suunniteltuja sähkökatkoja, jotka järjestetään hallitusti sähkönjakeluverkon käyttövarmuuden ylläpitämiseksi. Suunnitelmat otetaan käyttöön kantaverkkoyhtiö Fingridin pyynnöstä.

Sähköpulatilanteessa Vaasan Sähköverkko rajoittaa sähkön käyttöä järjestämällä alueellisesti kiertäviä sähkökatkoja.

Sähkökatkot olisivat noin tunnin pituisia ja katkojen välillä olisi 1-3 tuntia, riippuen sähköpulatilanteen vakavuudesta.

Yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittiset kohteet, kuten sairaalat, poliisilaitokset sekä vesi- ja jätevesihuolto pyritään aina jättämään katkoalueiden ulkopuolelle.