Mahdollinen sähköpula

Tänä vuonna on ensimmäistä kertaa vuosikymmeniin puhuttu sähköpulasta. Talven tullen on mahdollista, että Suomessa joudutaan säännöstelemään sähkönjakelua lyhyillä sähkökatkoilla. Tällä sivulla avaamme aihetta Vaasan Sähköverkon näkökulmasta ja kerromme, miten me olemme varautuneet sähkökatkotilanteisiin sekä miten sähköpulatilanne vaikuttaisi meidän asiakkaisiimme. Lue myös, mitem voit itse vaikuttaa ja varautua.

Sähköpula

Sähköpula tarkoittaa käytännössä sitä, että Suomessa käytetään enemmän sähköä kuin sitä on mahdollista tuottaa tai tuoda.

Suurin riski tilanteiden syntymiseen on silloin, kun koko maan sähkönkulutus on korkeimmillaan, eli käytännössä silloin kun on kylmää ja vähätuulista. Vuorokausitasolla sähköä käytetään entien aamu- ja ilta-aikaan.

Paras tapa välttää sähköpulatilanteen syntymistä on säästää sähköä, varsinkin silloin kun sähkönkulutus on korkealla. Tällä tavalla voimme yhdessä vaikuttaa siihen, että sähköpulatielanteita ei pääsisi syntymään.

 

Sähkön käytön rajoittaminen Vaasan Sähköverkon alueella

Mikäli edellä mainitusta toimenpiteistä huolimatta sähköpulatilanteita pääsisi syntymään, on kaikilla sähköverkkoyhtiöillä Suomessa suunnitelmia kuinka sähkönkäyttöä omalla alueella voidaan rajoittaa.

Sähkön käytön rajoittamistoimenpiteet ovat ennakkoon suunniteltuja sähkökatkoja, jotka järjestetään hallitusti sähkönjakeluverkon käyttövarmuuden ylläpitämiseksi. Suunnitelmat otetaan käyttöön kantaverkkoyhtiö Fingridin pyynnöstä.

Sähköpulatilanteessa Vaasan Sähköverkko rajoittaisi sähkön käyttöä järjestämällä alueellisesti kiertäviä sähkökatkoja.

Sähkökatkot tulisivat olemaan noin tunnin pituisia ja katkojen välillä on yksi – kolme tuntia riippuen sähköpulatilanteen vakavuudesta.

Yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittiset kohteet, kuten sairaalat, poliisilaitokset sekä vesi- ja jätevesihuolto pyritään aina jättämään katkoalueiden ulkopuolelle.