Säännöllistä raivausta sähkölinjojen läheisyydessä

Ilmalinjojen raivaaminen on työtä, jonka tulokset näkyvät, kun sähköverkossa ei ole häiriöitä. Olemassa oleville linjoille tehtävä raivaustyö on raskasta ja haastavaa. Sitä tekevät ammattimetsurit läpi vuoden raivaussahalla, pitkällä oksasahalla ja moottorisahalla ohjeita ja sallittuja työmenetelmiä noudattaen. Myös sääolosuhteiden tulee olla oikeanlaiset. Näin kertoo Vaasan Sähköverkon kunnossapitosuunnittelija Marko Hakamäki.

Raivauksista huolimatta häiriöt eivät lopu kokonaan, vaikkakin ne vähenevät huomattavasti. Täysin häiriötöntä sähkönjakelua ilmajohdoilla ei voida saada. Puita kaatuu tai niitä kaadetaan vahingossa ja oksia tippuu linjoille. Lintujen törmäyksiä pyritään estämään muun muassa heijastinlipuilla, mutta valitettavasti niitä sattuu siitä huolimatta joka vuosi. Sääilmiöt koettelevat verkkoa ja lisäksi saattaa tulla muun muassa eristin- ja säievikoja.

– Raivaajilta tulevan palautteen mukaan ohi ajavilta tulee nykyään peukkua ja tervehdyksiä, Hakamäki kertoo.

Asia, jolla raivaajat liikkuvat, on työtä jota arvostetaan.

– Minäkin nostan hattua metsureillemme, Hakamäki toteaa.

Kuuden vuoden välein

– Raivaamme sähkölinjoja säännöllisesti kuuden vuoden välein. Raivattava puusto on maanomistajien omaisuutta ja niiden siivoaminen jää aina maanomistajalle. Ojat, tiet, polut ja pihat ovat sellaisia, joilla raivaajat siivoavat jäljet. Pihoissa raivausjätteet jätetään kasoihin ja kulkureitit vapaiksi.

Piha-alueillakaan linjojen alla ja niiden läheisyydessä ei saa kasvattaa puita, jotka kasvavat liian lähelle linjaa.

Linjan alle ei saa istuttaa puita.

– Poikkeuksena tilanteet, joissa sovimme maanomistajan kanssa erikseen esimerkiksi joulukuusien kasvattamisesta. Silloin maanomistajan on sopimuksen mukaan huolehdittava, etteivät latvat kasva liian korkeiksi.

Pihoissa raivaus on erityisen tärkeää tehdä huolella.

– Suurin osa maanomistajista ymmärtää asian. Olemme yleensä yhteydessä maanomistajaan, kun pihapuut on raivauksen yhteydessä kaadettava.

Puunkaatoapua

Marko Hakamäki kehottaa olemaan yhteydessä Vaasan Sähköverkon puunkaatoapuun, jos sähkölinjat ovat vaarassa tai kaadettava puu kaatuessaan ylettyisi sähkölinjaan.

– Selvitämme asiakkaan avustuksella, missä puut ovat, mikä sähköjohto on kyseessä ja millaista apua voidaan asiakkaalle tarjota.

– Kun kyseessä on 20 kilovoltin linja, metsurimme tulee kaatamaan puut. Jos kyseessä taas on niin sanottu AMKA-johto, eli alumiininen riippukierrekaapeli, tulemme ottamaan johdon alas asiakkaan itsensä tai asiakkaan metsurin tekemän kaadon ajaksi.

Vaikka ilmajohdot ovat herkkiä muun muassa eri sääilmiöille, uuttakin ilmalinjaa rakennetaan edelleen. On kohteita, joihin ei ole riittävää syytä maakaapeloida. Vierimetsän hoito pyritään nykyään tekemään aina, kun uutta 20 kV:n ilmalinjaa rakennetaan.

– Silloin maanomistajien kanssa tehdään sopimukset linjakadusta ja vierimetsän hoidosta. Tämä vierimetsänhoito vähentää häiriöitä verkossa pidemmäksi aikaa.

Johdoille kaatuneisiin puihin ei saa koskea eikä ryhtyä itse raivaamaan. Sekä raivaus- että korjaustyöt ovat turvallisuussyistä ehdottomasti ammattilaisten työtä. Ota yhteyttä Vaasan Sähköverkon vikapäivystykseen, puh. 06 324 5700 tai tee vikailmoitus Vaasan Sähkö -sovelluksessa. Turvaetäisyys sähkölinjaan nojaavaan puuhun on 20 metriä. Varoita tarpeen mukaan myös muita alueella liikkuvia.

Lue myös: Näin me raivaamme

Sähköjohdon läheisyydessä oleva puu voi aiheuttaa lähiympäristöön jopa hengenvaarallisia tilanteita. Raivaamme johtoalueita, jotta välttyisimme turhilta vaaratilanteilta.

Lue tarkemmin siitä, miten raivaamme.

Lue lisää