Elöverföring

Då man flyttar elenergi från en plats till en annan kallas det för elöverföring eller nättjänst. Elöverföring kan göras via kablar i luften eller nedgrävda kablar. Elnätet ansluter elkraftverk till bland annat hem och företag.

Vi är verksamma i åtta kommuner: I Vasa, Korsholm, Laihela, Korsnäs och Malax samt i delar av Vörå, Närpes och Storkyro. Vi har sammanlagt nästan 80 000 kunder.

På Vasa Elnät ansvarar vi för bl.a. utveckling av elnätet, underhåll av elkablar, elskåp och anslutningar till privata hushåll såväl som till företag inom vårt elnätsområde.

Visste du att det i Finland finns ungefär 80 elnätsbolag? Beroende på var i landet du bor så kan ditt elnätsbolag variera. Du kan inte välja ditt elnätsbolag.

Öppna upp kartan och skriv in en adress i sökfältet för att kolla om din förbrukningsplats finns inom vårt ansvarsområde.

Se priserna på elöverföringen här.