Hjälp med trädfällning

Om du ska fälla träd på din tomt i närheten av ellinjer och det finns en risk att trädet faller på linjen, be oss om trädfällningshjälp.

Trädfällningshjälpen är en avgiftsfri service som vi erbjuder för att hindra onödiga skador på elledningarna. Vi kommer och hjälper till så att trädet kan falla utan risk för att det träffar en ledning eller ger upphov till annan fara. Vi fäller inte trädet för dig, däremot hjälper vi dig eller den skogsarbetare du anlitat genom att övervaka, ge råd och använda fällriktare, linor eller vinschar.

Beställ hjälpen gärna 3-4 arbetsdagar innan trädet ska fällas. Vi finns till hands under våra öppethållningstider.

Beställ trädfällningshjälp

 

Dela