Hjälp med trädfällning inom Vasa Elnäts område

Planerar du trädfällning och behöver hjälp eller råd? Läs våra anvisningar för att säkerställa att allt går till på ett säkert sätt.

Vi är gärna med och säkerställer att trädfällningen genomförs på ett säkert sätt, antingen i samarbete med den skogsarbetare du anlitat eller självständigt. Vår hjälp kostar dig inget. Kom ihåg att den som fäller trädet alltid också svarar för eventuella kostnader som uppstår av skador på elnätet.

  1. När du planerar att fälla träd, var först i kontakt med en skogsarbetare och beställ trädfällning.
  2. Om skogsarbetaren anser att arbetet inte kan genomföras på ett säkert sätt på grund av elledningar, ta kontakt med oss på tfn 06 324 5710.
  3. Markera de träd på tomten som ska fällas, så att vi kan göra en bedömning av situationen även om du inte är på plats själv.
  4. Säkerställ att inga enskilda träd med risk att falla i samband med stormar lämnas kvar i närheten av elledningar.

När du är i behov av vår trädfällningshjälp, kontakta oss med minst tre arbetsdagars varsel. Vi står till tjänst vardagar under arbetstid.

Trädstammar och grenar ägs av fastighetsägaren, och också röjningen av dem tillkommer fastighetsägaren.

BESTÄLL TRÄDFÄLLNINGSHJÄLP

Träd som lutar mot elledningar eller med risk att falla på elledning

Om ett träd lutar mot en elledning eller håller på att falla på en elledning, gör en felanmälan till oss omedelbart tfn 06 324 5710.

Rör inte träd eller ledningar, utan avlägsna dig från platsen genom att hoppa jämfota och säkerställ att utomstående inte hamnar i fara.

Observera att säkerhetsavståndet till ett träd som lutar mot en elledning är 20 meter.

Vi tar alltid hand om dessa träd eftersom de kan orsaka livsfara.