Mätningstjänsten

Vår mättjänst hanterar över 70 000 elmätare inom Vasa Elnäts distributionsområde. Vi installerar nya mätare, byter ut gamla och söndriga samt tar bort mätare vid rivning.

Dagens mätare ger förbrukningsdata en gång i timmen. Den informationen kan du följa antingen i Vasa Elektriskas app eller i Onlinetjänsten.

Under 2023 och 2024 byter vi ut över 60 000 elmätare för att uppfylla kraven i elmarknadslagen, men också för att bättre svara på våra kunders behov. De nya mätarna kommer bland annat att ge förbrukningdata med 15 minuters mellanrum.

Misstänker du ett fel med din elmätare?

Om du som kund märker att förbrukningen ser likadan ut varje dag, oavsett ändringar i elförbrukningen, är det bäst att du kontaktar oss, så att vi kan reda ut ärendet.

Fel med mätaren kan bero på olika saker, men oftast är det kommunikationen med mätaren som är dålig. Dåliga LED-lampor eller till exempel strömkällan till en gammal digibox kan störa mätsystemet. Det är mycket sällsynt att själva mätkretsen mäter fel.

När vi inte får kontakt med en mätare så är vi tvungna att uppskatta förbrukningen. Förbrukningen uppskattas tills vi igen får kontakt med mätaren. Vi gör så för att inte kunden ska få en jättestor utjämningsfaktura senare.

Problem med mätare löser vi oftast på plats. I få fall kan vi lösa problemet på distans, om t.ex. mätarens klocka behöver ställas in.

Misstänker du ett fel med din elmätare?

Kontakta vår kundtjänst 

Vanliga frågor