Mätningstjänsten och elmätare

Vår mätningstjänst hanterar över 70 000 elmätare inom vårt distributionsområde. Vi installerar nya mätare, byter ut gamla och söndriga mätare samt tar bort mätare vid rivning.

Informationen som man får via elmätaren kan du följa med i Vasa Elektriskas app eller i Onlinetjänsten.

Under 2023 och 2024 byter vi ut största delen av elmätarna inom vårt distributionsområde till nya smartmätare. Läs mera här.

Misstänker du att din elmätare inte mäter rätt?

Det är sällsynt att själva mätaren skulle vara sönder. Om dina förbrukningsuppgifter är bristfälliga eller saknas helt i mobilappen eller Online tjänsten, beror det oftast på problem med anslutningen till mätaren. Anslutningen återställs vanligtvis av sig själv inom några dagar. 

Om fjärranslutningen bryts måste vi uppskatta kundens förbrukning under den perioden då vi inte har kunnat få kontakt med mätaren. Uppskattningen pågår tills anslutningen till mätaren återställs. Vi gör på detta sätt för att undvika stora utjämningsfakturor för kunden senare.

När din förbrukning har uppskattats på grund av anslutningsproblem kommer du att få information om din förbrukning via mobilappen eller Online-tjänstens förbrukningsdata. Om vi efter att anslutningen har återställts kan hämta en timme för timme-rapport från din mätare gällande din förbrukning, kommer informationen också att uppdateras till din förbrukningsdata.

Annars, eller om förbrukningen endast har uppskattats under en kort period, kan den uppskattade förbrukningen förbli uppskattad, och faktureringen kommer också att baseras på de uppskattade mätvärdena.

Misstänker du att din elmätare inte mäter rätt?

KONTAKTA OSS

Vanliga frågor