Snabbguide: anslutning av anläggningen

När du funderar på att skaffa en egen produktionsanläggning, bekanta dig med instruktionerna hos ditt lokala elnätsbolag om hur du ansluter egen produktion till elnätet. Så undviker du tråkiga överraskningar. Vi har sammanställt en snabbguide för dig inom Vasa Elnäts nätområde. Följ den för en smidig anskaffning.

1. Läs informationen om egen produktion

Här på vår hemsida har vi samlat viktig information gällande egen produktion och hur du ansluter anläggningen till elnätet.

2. Försäkra dig om att anläggningen går att ansluta till nätet

Alla anläggningar går inte att ansluta till elnätet beroende på effekten. Det är viktitgt att du försäkrar dig om att din planerade anläggning går att ansluta till elnätet. Beställ inte anläggningen före det.

3. Fyll i infoblanketten för egen produktion

När du har granskat anläggningens anslutbarhet, fyll i Infoblanketten för småskalig energiproduktionDu får hjälp med det av din elentreprenör eller av anläggningsleverantören.

4. Kontrollera kraven för byggnads- eller åtgärdstillstånd

Kolla med din kommuns byggnadsövervakning om det behövs byggnads- eller åtgärdstillstånd för din produktionsanläggning.

5. Beställ anläggningen

När du har kontrollerat punkterna ovan kan du beställa produktionsanläggningen.

6. Installation och ibruktagningsgranskning

Din entreprenör installerar anläggningen och gör en ibruktagningsgranskning. Obs! Anläggningen får av säkerhetsskäl inte kopplas på utan att elnätsbolaget har gett lov.

7. Ibruktagningsbeställning till elnätsbolaget

Din entreprenör gör en Ibruktagningsbeställning till elnätsbolaget. Produktionsanläggningen är redo att slås på inom genomsnitt 2-3 veckor.

8. Teckna ett avtal om försäljning av överskottsenergi med din elförsäljare

Elnätsbolaget meddelar dig produktionens förbrukningsplatsnummer (GSRN-nummer), som du behöver för att ingå avtal om försäljning av överloppsel med valfri elförsäljare.

9. Eventuella ändringar i elnätet

Elnätsbolaget gör nödvändiga ändringar till elnätet och kontaktar dig vid eventuellt mätarbyte.

10. Ibruktagning av produktionsanläggningen

Du får en elektronisk bekräftelse från oss med SMS eller e-post när anläggningen får tas i bruk.

Ladda ner snabbguiden

Är du säker på att din planerade anläggning går att ansluta till nätet?

Det är viktigt att du kontrollerar effektgränserna innan anskaffningen.

Kontrollera här