Om Vasa Elnät

Vi planerar, låter bygga och underhåller förmånliga och leveranssäkra elöverföringsnät inom vårt verksamhetsområde.

Vi är en del av Vasa Elektriska, en stark energikoncern inom försäljning och överföring av el, samt fjärrvärmeverksamhet. Vasa Elnät Ab har cirka 30 anställda och vår omsättning år 2023 var cirka 32 miljoner euro.

Kontaktpersoner

Jarmo Leppinen, verkställande direktör
tfn 06 324 5366
fornamn.efternamn@vaasansahkoverkko.fi

 

Faktureringsadress  Meddelanden

Säkerställande av icke-diskriminering i Vasa Elnät Ab (på finska)
Årsrapport 2022 gällande säkerställande av icke-diskriminering (på finska)
Verksamhetspolicy

Jobba hos oss

Koncernen Vasa Elektriskas samtliga lediga jobb hittar du på adressen vasaelektriska.fi.

Nyckeltal år 2023

Omsättning 31,8 M€
Förändring av omsättning -4,7 %
Försäljningsvolym 888 GWh
Rörelsevinst 5,8 M€
Avkastning på investerat kapital 7,7 %
Antal anställda 31 personer
Antal förbrukningsplatser 75 990 st.
Distributionsnätets längd 7 332 km
Kablingsgrad, mellanspänningsnätet 52,1 %
Kablingsgrad, lågspänningsnätet 74,4 %

Året 2022 i koncernen Vasa Elektriska

Hur såg år 2022 ut för koncernen Vasa Elektriska?

Vi har förbundit oss till energieffektivitet!

Vasa Elnät har ingått energieffektivitesavtal 2017 – 2025.