Om Vasa Elnät

Vi planerar, låter bygga och underhåller förmånliga och leveranssäkra elöverföringsnät inom vårt verksamhetsområde.

Vi är en del av Vasa Elektriska, en stark energikoncern inom försäljning och överföring av el, samt fjärrvärmeverksamhet. Vasa Elnät Ab har 32 anställda och vår omsättning år 2021 var cirka 36 miljoner euro.

Kontaktpersoner

Juha Rintamäki, verkställande direktör
tfn 06 324 5213
fornamn.efternamn@vaasansahkoverkko.fi

 

Faktureringsadress  Meddelanden

Säkerställande av icke-diskriminering i Vasa Elnät Ab (på finska)
Årsrapport 2022 gällande säkerställande av icke-diskriminering (på finska)
Verksamhetspolicy

Jobba hos oss

Koncernen Vasa Elektriskas samtliga lediga jobb hittar du på adressen vasaelektriska.fi.

Nyckeltal år 2022

Omsättning 33,3 M€
Förändring av omsättning -7,1 %
Försäljningsvolym 927 GWh
Rörelsevinst 6,1 M€
Avkastning på investerat kapital 8,1 %
Antal anställda 33 personer

Året 2022 i koncernen Vasa Elektriska

Hur såg år 2022 ut för koncernen Vasa Elektriska?

Vi har förbundit oss till energieffektivitet!

Vasa Elnät har ingått energieffektivitesavtal 2017 – 2025.