Om Vasa Elnät

Vi planerar, låter bygga och underhåller förmånliga och leveranssäkra elöverföringsnät inom vårt verksamhetsområde.

Vi är en del av Vasa Elektriska, en stark energikoncern inom försäljning och överföring av el, fjärrvärme och elnätsentreprenörskap. Vasa Elnät Ab har 35 anställda och vår omsättning år 2017 var ca 32 miljoner euro.

Kontaktpersoner

Juha Rintamäki, verkställande direktör
tfn 06 324 5213
fornamn.efternamn@vaasansahkoverkko.fi

 

Faktureringsadress  Meddelanden

Säkerställande av icke-diskriminering i Vasa Elnät Ab
Årsrapport 2017 gällande säkerställande av icke-diskriminering

Jobba hos oss

Koncernen Vasa Elektriskas samtliga lediga jobb hittar du på adressen vasaelektriska.fi.

Nyckeltal år 2017

Omsättning 31,9 M€
Förändring av omsättning -1,3 %
Försäljningsvolym 1 008 GWh
Rörelsevinst 8,8 M€
Avkastning på investerat kapital 12,3 %
Antal anställda 35 personer

Året 2017 i koncernen Vasa Elektriska

Hur såg år 2017 ut i koncernen Vasa Elektriska? Se nyckeltalen och läs om verksamheten.

Vi har förbundit oss till energieffektivitet!

Vasa Elektriska har ingått energieffektivitesavtal 2017 – 2025.

Dela