Om Vasa Elnät

Vi planerar, låter bygga och underhåller förmånliga och leveranssäkra elöverföringsnät inom vårt verksamhetsområde.

Vi är en del av Vasa Elektriska, en stark energikoncern inom försäljning och överföring av el, fjärrvärme och elnätsentreprenörskap. Vasa Elnät Ab har 35 anställda och vår omsättning år 2018 var cirka 31 miljoner euro.

Kontaktpersoner

Juha Rintamäki, verkställande direktör
tfn 06 324 5213
fornamn.efternamn@vaasansahkoverkko.fi

 

Faktureringsadress  Meddelanden

Säkerställande av icke-diskriminering i Vasa Elnät Ab
Årsrapport 2018 gällande säkerställande av icke-diskriminering 
Verksamhetspolicy

Jobba hos oss

Koncernen Vasa Elektriskas samtliga lediga jobb hittar du på adressen vasaelektriska.fi.

Nyckeltal år 2018

Omsättning 31,5 M€
Förändring av omsättning -1,2 %
Försäljningsvolym 1012 GWh
Rörelsevinst 6,9 M€
Avkastning på investerat kapital 10,8 %
Antal anställda 34 personer

Året 2018 i koncernen Vasa Elektriska

Hur såg år 2018 ut i koncernen Vasa Elektriska? Se nyckeltalen och läs om verksamheten.

Vi har förbundit oss till energieffektivitet!

Vasa Elnät har ingått energieffektivitesavtal 2017 – 2025.

Dela