Om Vasa Elnät

Vi planerar, låter bygga och underhåller förmånliga och leveranssäkra elöverföringsnät inom vårt verksamhetsområde.

Vi är en del av Vasa Elektriska, en stark energikoncern inom försäljning och överföring av el, fjärrvärme och elnätsentreprenörskap. Vasa Elnät Ab har 32 anställda och vår omsättning år 2019 var cirka 33 miljoner euro.

Kontaktpersoner

Juha Rintamäki, verkställande direktör
tfn 06 324 5213
fornamn.efternamn@vaasansahkoverkko.fi

 

Faktureringsadress  Meddelanden

Säkerställande av icke-diskriminering i Vasa Elnät Ab
Årsrapport 2019 gällande säkerställande av icke-diskriminering
Verksamhetspolicy

Jobba hos oss

Koncernen Vasa Elektriskas samtliga lediga jobb hittar du på adressen vasaelektriska.fi.

Nyckeltal år 2019

Omsättning 33,1 M€
Förändring av omsättning 5,2 %
Försäljningsvolym 1 006 GWh
Rörelsevinst 6,3 M€
Avkastning på investerat kapital 9,6 %
Antal anställda 32 personer

Året 2019 i koncernen Vasa Elektriska

Hur såg år 2019 ut i koncernen Vasa Elektriska? Se nyckeltalen och läs om verksamheten.

Vi har förbundit oss till energieffektivitet!

Vasa Elnät har ingått energieffektivitesavtal 2017 – 2025.

Dela